Hopp til innholdet

Systematikk i jurhelsejobbinga lønner seg

Publisert:
av Åse Margrethe Sogstad Spesialveterinær i Animalia, Helsetjenesten storfe
Omriss av en person
av Åse Margrethe Sogstad
Spesialveterinær i Animalia, Helsetjenesten storfe

Det er fortsatt behov for bedre oppfølging av "Godt jur" i mange besetninger i følge Årsmeldinga for Helsetjenesten for storfe.

Behov for mer sinbehandling

Det har vært en liten økning i antall alvorlige kliniske mastitter, men en reduksjon i andel milde og også subkliniske behandlinger i 2013. Sinbehandling har økt betydelig. Årsaken til økning i alvorlige mastitter er ukjent, men en vet at andel kyr av Holsteinrase har økt. Disse er mer utsatt for klinisk mastitt. Økning i sinbehandling er en ønsket utvikling, i og med at vi fortsatt har en underbehandling av subkliniske mastitter ved avslutning av laktasjonen. Nivået i dag på 3 % bør opp på 9-10 % for å dekke behovet dersom «Godt Jur» følges opp i alle besetninger.

Jobb systematisk med jurhelsa

Økende besetningsstørrelse følges av redusert behandling (38,7 %) og høyere celletall (økning på 26,8 %), noe som indikerer større behov for å jobbe systematisk med «Godt Jur» i de store besetningene. Speneprøver som er tatt fra kyr med høyt celletall viser en reduksjon av andelen med S.aureus, en betydelig reduksjon av penicillin-resistente S.aureus, men en markant økning i streptokok-ker, spesielt S.dysgalactiae, S.uberis og S.agalactiae.  Ca. 100 besetninger med S.agalactiae får hjelp til sanering.

1/3 av melka fra AMS

Utbredelsen av automatiske melkingssystem (AMS) øker betydelig i Norge, og vi er blant de 3-4 landene i verden som har flest AMS-bruk. Ca. 1/3 av melka blir nå melket i AMS. Det kreves tett oppfølging i disse besetningene, for å oppdage tekniske feil tidlig. AMS-besetningene kjennetegnes med lavere forekomst av klinisk mastitt og et celletall på samme nivå som besetninger uten AMS med samme størrelse. AMS-besetningene har mindre S.aureus, men 3-4 ganger mer streptokokker, spesielt S.agalactiae.

Teksten er tatt fra Årsmelding for Helsetjenesten for storfe 2013