Hopp til innholdet

Svakt negativ trend i fruktbarheten

Publisert:
av Åse Margrethe Sogstad Spesialveterinær i Animalia, Helsetjenesten storfe
Omriss av en person
av Åse Margrethe Sogstad
Spesialveterinær i Animalia, Helsetjenesten storfe

Selv om Norge fortsatt har langt bedre fruktbarhet enn i de fleste andre land, er det en svakt negativ trend også her i landet. Økende ytelse, større besetninger og nye driftsformer byr på utfordringer som kan gå utover fruktbarheten.

Søk hjelp

God fruktbarhet hos dyra er svært viktig for velfungerende drift.  I stadig flere områder tilbyr veterinærene regelmessige besetningsbesøk, der reproduksjons- og drektighetskontroll, samt rådgivning inngår. Dette er et viktig bidrag for å snu den negative fruktbarhetstrenden.

Økende ytelse, større besetninger og nye driftsformer byr på utfordringer som kan gå utover fruktbarheten. Negativ energibalanse med økt risiko for forsinket igangsetting av syklus og mer tidlig fosterdød er en viktig problemstilling. Brunstkontroll i store besetninger er en annen utfordring. Her er økende bruk av aktivitetsmåler et positivt og viktig bidrag.

Økning for brunstsynkronisering, eggstokkcyster, børbetennelse og stille brunst

Det har vært en moderat økning i behandlinger for brunstsynkronisering, eggstokkcyster, børbetennelse og stille brunst i 2013. I likhet med i 2012 var økningen i antall behandlinger for brunstsynkronisering størst. Dette kan ha sammenheng med at Geno har oppfordret til synkronisering av kviger før beiteslipp, framfor bedekning med okse på beite. Økning i antall eggstokkcyster, børbetennelse og stille brunst kan ha sammenheng med økende ytelse og større risiko for negativ energibalanse. Det kan også skyldes at flere abnormiteter oppdages ettersom stadig flere store besetninger har regelmessig reproduksjonskontroll av veterinær.

En liten reduksjon i FS-tallet

FS-tallet fortsetter å synke litt, fra 58 i 2012 til 57 i 2013. Avstand fra kalving til inseminasjon (KSI) har gått opp fra 106 dager (2012) til 107 dager, antall inseminasjoner per påbegynt ku/kvige har økt fra 1,6 (2012) til 1,7, mens ikke-omløpsprosenten på 56 dager er redusert fra 73,9 % i 2012 til 73,5%  i 2013.

Tallene er tatt fra årsmeldinga til Helsetjenesten for storfe 2013