Hopp til innholdet

Statistikksamling for ku- og geitekontrollen for 2022

Publisert:
av Viggo Mikalsen Spesialrådgiver Husdyrkontroll og Avl av Håvard Nørstebø Veterinær og spesialrådgiver TINE Forskning og Kompetanse av Tone Roalkvam Spesialrådgiver i TINE Rådgiving
Omriss av en person
av Viggo Mikalsen
Spesialrådgiver Husdyrkontroll og Avl
Omriss av en person
av Håvard Nørstebø
Veterinær og spesialrådgiver TINE Forskning og Kompetanse
Bilde av Tone Roalkvam
av Tone Roalkvam
Spesialrådgiver i TINE Rådgiving

Statistikksamlingen for Ku- og Geitekontrollen omfatter produksjoneresultater fra 4.425 kukontrollmedlemmer og 160 geitekontrollmedlemmer. Dette tilsvarer 67% av medlemmene i Kukontrollen, og 69 % av Geitekontrollmedlemmene. Statistikkene viser utviklingstrekk i norsk mjølkeproduksjon.

Ku- og Geitekontrollen er mjølkeprodusentenes informasjonssystem og datagrunnlaget for Mimiros styringsverktøy i mjølkeproduksjonen.

Her kan du åpne og lese hele årsstatistikken for 2022

Her er noen av hovedtrekkene for 2022:

Kukontrollen:

 • Årsavdråtten er på 8050 kg mjølk eller 8496 kg EKM (energikorrigert mjølk). Det tilsvarer en reduksjon på 177 kg EKM fra 2020.
 • Fettprosenten er uendret i forhold til 2021, 4,28%. Proteinprosenten er fortsatt på et høyt nivå, men har gått noe ned fra 3,56% til 3,54%. Fett% i leverandørmelka er på 4,41%.
 • 96% av helsehendelsene blir rapportert av veterinærene direkte til Dyrehelseportalen.
 • Mastitt utgjør 1/3 av alle behandlinger.
 • Behandlingsfrekvensen synker med økende besetningsstørrelse, det er høyere behandlingsfrekvens i små enn i store besetninger. Jurhelsa er stabil god, og det er gledelig at behandlingsfrekvensen igjen er synkende.
 • Etter mange år med økning ser kalvesjukdommer ut til å ha stabilisert seg. Klauvsjukdommer utgjør en større del av behandlingene i besetninger med løsdrift enn i båsfjøs.

Geitekontrollen:

 • Årsoppgjøret i Geitekontrollen er basert på 160 helårsbuskaper med til sammen 21.614 årsgeiter
 • Årsavdråtten er på 677 kg mjølk, en nedgang på 6 kg pr. årsgeit i forhold til foregående år.
 • Årsavdråtten har svingt mye de siste årene og er nå 50 kg lavere enn den var for ti år siden
 • Tørrstoffinnholdet i geitemelka målt som kg PLF har gått litt ned etter å a økt de seinere årene. For 10 år siden var kg PLF 90 kg, i 2022 var kg PLF 84,6 pr. årsgeit. Fettprosenten har økt i 2022 fra 4,51% til 4,54%. Proteinprosenten har økt fra 3,40% til 3,44%. Den langvarige positive trenden i økt proteininnhold vedvarer.
 • Besetningsstørrelsen er på samme nivå som fjoråret 135,1 årsgeiter. 24% av medlemmene i Geitekontrollen har mer enn 170 årsgeiter
 • Celletallet viser også siste år en negativ trend. I 2022 var celletallet i Geitekontrollen 651.000 mens det var 598.000 i 2021.
 • Frie Fettsyrer økte fra 0,41 (2020) til 0,44 (2021), og har vært ganske stabilt de siste årene.

Produksjonsforhold

70,9 % av kyrne er nå i løsdriftsfjøs, en økning på 3,6 % fra 2021. 72,1% av melka ble produsert i løsdriftsfjøs, dette er en økning på 3,4 % fra 2021.

Tilsvarende tall for melkerobot/AMS er 61,3 % (+4,2%) av kyrne og 63,2 % (+4,1%) av levert melk. Fordeling av besetninger viser at 49,0 % av besetningene er i båsfjøs. Dette er en nedgang på 5,2 % fra forrige år.

Driftssystem i Kukontrollen 2022

Kakediagram driftsform statistikksamling HK for 2022

Godkjent årsoppgjør i Kukontrollen

Kukontroll godkjent kakediagram statistikksamling for 2022