Hopp til innholdet

Statistikksamling for ku- og geitekontrollen 2021

Publisert:
av Håvard Nørstebø Veterinær og spesialrådgiver TINE Forskning og Kompetanse av Viggo Mikalsen Spesialrådgiver Husdyrkontroll og Avl av Tone Roalkvam Spesialrådgiver i TINE Rådgiving
Omriss av en person
av Håvard Nørstebø
Veterinær og spesialrådgiver TINE Forskning og Kompetanse
Omriss av en person
av Viggo Mikalsen
Spesialrådgiver Husdyrkontroll og Avl
Bilde av Tone Roalkvam
av Tone Roalkvam
Spesialrådgiver i TINE Rådgiving

Statistikksamlingen for Ku- og Geitekontrollen består av 4.757 kukontrollmedlemmer (72% av medlemmene) og 169 geitekontrollmedlemmer (69% av medlemmene). Statistikkene viser viktige utviklingstrekk i norsk mjølkeproduksjon.

Ku- og Geitekontrollen er mjølkeprodusentenes informasjonssystem og datagrunnlaget for Mimiros og TINEs styringsverktøy i mjølkeproduksjonen.

Åpne årsstatistikken her

Her er noen av hovedtrekkene:

Kukontrollen:

 • Årsavdråtten er på 8191 kg mjølk eller 8673 kg EKM (energikorrigert mjølk). Det tilsvarer en økning på 26 kg EKM fra 2020. Dette er den høyeste avdråtten i kontrollen målt i kg EKM.
 • Utrangeringsprosent på 41% i 2020 og 2021.
 • 96% av helsehendelsene blir rapportert av veterinærene direkte via Dyrehelseportalen.
 • Mastitt utgjør 1/3 av alle behandlinger.
 • Klinisk mastitt utgjør en mindre andel av behandlingene i besetninger med AMS sammenligna med båsfjøs og løsdrift uten AMS.
 • Klauvsjukdommer utgjør en større del av behandlingene i besetninger med løsdrift enn i båsfjøs.
 • Tegn til utflating av tall som angår jurhelse, men økende både for melkefeber og reproduksjonssjukdommer.
 • Kalvesjukdommer er fortsatt økende.
 • Sterk økning i antall PAG-analyser.
 • Kraftfôrtildelinga er på 30% som ikke har endret seg stort de siste 11 åra.

Geitekontrollen:

 • Årsoppgjøret i Geitekontrollen er basert på 169 helårsbuskaper
 • Årsavdråtten er på 683 kg mjølk, en nedgang på 25 kg pr. årsgeit i forhold til foregående år.
 • Tørrstoffinnholdet i geitemelka har økt jevnt de siste 10 årene
 • Besetningsstørrelsen har økt litt i forhold til foregående år og er nå på 135,2 årsgeiter. 24% av medlemmene i Geitekontrollen har mer enn 170 årsgeiter.
 • Celletallet økte litt i forhold til 2020, men fortsatt betydelig lavere enn det var før 2015.
 • Frie Fettsyrer gikk ned fra 0,47 (2020) til 0,41 (2021).

Driftssystem – andel båsfjøs og løsdrift med og uten AMS

67,3 % av kyrne er nå i løsdriftsfjøs, en økning på 2,9 % fra 2020. 68,7 % av melka ble produsert i løsdriftsfjøs, dette er en økning på 2 % fra 2020. Tilsvarende tall for melkerobot/AMS er 57,1 % (+4,2%) av kyrne og 59,1% (+2,6%) av levert melk

Fordeling av besetninger viser at 54,2% av besetningene er i båsfjøs. Dette er en nedgang på 4,1% fra forrige år, og den historiske grafikken viser at dette er en nedgang på 22,5% de siste 10 årene.

Fordeling kyr etter driftssystem
Fordeling melk etter driftsystem
Fordeling besetninger etter driftssystem