Hopp til innholdet

Statistikk 2020 for Kukontrollen og Geitekontrollen

Publisert: . Sist endret:

Statistikkene viser viktige utviklingstrekk i norsk mjølkeproduksjon de siste 23 årene. For 2020 viser statistikkene flere fylkesvise resultater fra Ku- og Geitekontrollen.

5.007 kukontrollmedlemmer og 180 geitekontrollmedlemmer hadde godkjent årsoppgjør da dette ble kjørt 12. januar.
Disse utgjør statistikkgrunnlaget.

Også i år er det flere grafiske fremstillinger i tilknytning til de enkelte statistikkene. I statistikksamlingen inngår også fullstendig statistikk for Helsekortordningen.