Hopp til innholdet

Slik unngår du varmestress hos kyr

Publisert: . Sist endret:
av Dag Lindheim Leder beredskap og sykdomsovervåking, Veterinær| TINE av Anne Cathrine Whist Veterinær
Omriss av en person
av Dag Lindheim
Leder beredskap og sykdomsovervåking, Veterinær| TINE
Omriss av en person
av Anne Cathrine Whist
Veterinær

Den norske sommeren utløser sjelden varmestress hos kyr, men det kan være greit å være oppmerksom på tilstanden, spesielt i enkelte deler av landet. Allerede ved 20 ºC og høy luftfuktighet risikerer kyrne varmestress og dermed kraftig fall i ytelse.

Når oppstår varmestress?

Hvis gradestokken kryper opp mot 22-23º C, samtidig som luftfuktigheten overstiger 80-85 %, kan varmestress oppstå. Det er særlig høytytende kyr (>30 kg melk per dag) samt sinkyr i de siste drektighetsukene som først blir påvirket av varmen, ved at de blir slappe, får redusert fôropptak, fall i ytelsen og svekket motstandskraft.

Økt vannbehov:

  • Tommelfingerregel: For hver grad over 20 º C øker drikkevannsbehov med 3 liter ekstra
  • Det vil si at ved 30 grader er det daglige vannbehovet 150 liter frisk, avkjølt vann

Økt svetteproduksjon må håndteres

Kyrnes svetteproduksjon fordobles i varmeperioder. Denne ekstra svetteproduksjonen skal strø i liggebåsene greie å suge opp. Samtidig kan høy temperatur og fuktighet i liggebåsene medføre økt forekomst av bakterier eller at bakteriefloraen endrer seg. Dette, sammen med generelt svekket motstandskraft, kan medføre økt risiko for jurbetennelse i slike perioder. Med økt svetteproduksjon øker behovet for salttilførsel. Det er viktig at kyrne har saltslikkestein tilgjengelig eller at det tilføres mer salt i fôrrasjonen.

Unngå varmestress

For å unngå varmestress bør du begynne med å sjekke vannforsyningen og liggebåsene. Er kyrne ute på beite skal det finnes mulighet for skygge til alle kyrne. Det er viktig at de har tilgang til rikelig friskt vann uten å måtte bevege seg over lang avstand, og behovet er størst rett etter melking da de har det høyeste vannopptaket. Rikelig med strø i liggebåsene tar unna økt svetteproduksjon. Delt fôring, med utfôring etter klokken 21 og før klokken 6 kan forebygge redusert fôropptak. Ventilasjonen skal kunne yte tilstrekkelig også når det er vindstille. Tilgang til en kald dusj er ofte kjærkomment for kua!