Hopp til innholdet

Sjekkliste for feitere melk

Publisert:

Her får du gode ledetråder som kan hjelpe deg med å innrette fôringa slik at kyrne produserer feitere melk.

Tiltak når besetningens fettinnhold er under 3,7 prosent

Hovedfokus på vommiljøet:

Er det appetittfôring med grovfôr?

 • Sjekk grovfôropptaket, opptak på under 8 kilo tørrstoff er lavt
 • Vurder utfôringsrutiner og antall tildelinger

Er gjæringskvaliteten på surfôret for dårlig?

 • Sjekk grovfôropptaket
 • Bruk andre grovfôrparti eller bland med bedre grovfôr

Er kraftfôrandelen for høy?

 • Er kraftfôrandelen over 55 prosent øker risikoen for dårlig vommiljø
 • Tilpass kraftfôrnivået

Er det for lite struktur i grovfôret?

 • NDF-innholdet i hovedgrovfôret bør ikke under 460 gram/kilo TS
 • Suppler da med fiberrikt grovfôr

Er snittelengden på grovfôret for kort?

 • Snittelengde på 40 til 50 millimeter er optimalt
 • Pass på at ikke strukturen blir ødelagt av for mye prosessering

Får kyrne for store kraftfôrmengder?

 • Ved 4 tildelinger øk til 6
 • Ved automatisk tildeling reduser maksrasjonen

 

Tiltak når besetningens fettinnhold er 3,7 til 4,0 prosent

Hovedfokus på vomgjæring og fettilførsel:

Er grovfôrkvaliteten god nok?

 • Suppler med byggpellets hvis sukkerinnholdet er under 50 gram/kilo TS eller mjølkesyreinnholdet er over 100 gram/kilo TS
 • Hvis mulig skift til grovfôr med høyere fordøyelighet (lavere iNDF- innhold), men samlet NDF i grovfôret over 480 gram/kilo TS
 • Er kløverandelen i grovfôret over 40 til 50 prosent, bland med annet grovfôr

Er kraftfôrnivået og fordelingen av kraftfôret gjennom laktasjonen optimal?

 • Ved kraftfôrmengder over 10 til 12 kilo, bruk kraftfôr med høyt innhold av betfiber/roesnitter
 • Ved for høye kraftfôrmengder i midt- og sluttlaktasjon, vurder nedtrapping av kraftfôret. Kontroller mot grovfôrkvaliteten og opptaket
 • Vurder justering av fôrrasjonen, det kan hende at vombelastningen er for stor

Kan det være for lavt fettinnhold i fôrrasjonen?

 • Hvis fett innholdet er under 4 prosent i totalrasjonen, skift til kraftfôrblanding med høyere fettinnhold eller gi tilskudd med vombeskyttet fett