Hopp til innholdet

Sjekk melkeanlegget på setra

Publisert:

Et melkeanlegg som ikke har vært i bruk på lenge trenger ofte en sjekk. Det gjelder spesielt vitale komponenter med bevegelige deler som pulsatorer og ventiler.

Fire sjekkpunkter:

  1. Vakuumforholdene må være stabil i alle situasjoner. Vakuumventilen, som har stått ubrukt siden sist sommer, kan henge seg opp, eller løse ut på feil nivå. Sammenlign vakuumnivå med melkeanlegget hjemme, slik at det er så likt som mulig. Dette er ekstra viktig for pulsatorfunksjonen dersom du tar med melkeorgana hjemmefra     
  2. Tilpass antall melkeorgan. Kapasiteten på vakuumpumpe og rørgate er ikke nødvendigvis lik.
  3. Fall på melkeledningen skal i utgangspunktet tilpasses antall organ, men være minimum 5 promille (5 mm per meter). Ideelt skal melka renne rolig i bunn av ledningen uten proppdannelse. Antall organ som belaster ledningen avgjør om det dannes propper eller ikke. Det kan være en god ide å sjekke hvordan melka renner ut i luftutskilleren
  4. I tillegg er det viktig å sjekke vaskefunksjonene inklusive varmtvannsforsyningen. Ikke glem melketanken.

Ta en TINE Melkemaskinkontroll

En slik kontroll gir deg svar på den faktiske tilstanden av ditt melkeanlegg inklusive funksjonen til pulsatorene. Vurder også en TINE Funksjonstest , som gir deg svar på vakuumforholdene under spenen og i spenekragen under melking. Den koster ikke mer enn jurbetennelse. Kontakt oss på; 51371500, innvalg 4.