Hopp til innholdet

Sikre god jurhelse i en besetning med melkerobot

Publisert: . Sist endret:
av Håvard Nørstebø Veterinær og spesialrådgiver TINE Forskning og Kompetanse
Omriss av en person
av Håvard Nørstebø
Veterinær og spesialrådgiver TINE Forskning og Kompetanse

I melkeroboten utføres melkinga med ett organ. Roboten spiller derfor en avgjørende rolle for jurhelse og melkekvalitet. Riktig innstilling og feilfri funksjon er en forutsetning for at melkinga skjer raskt, skånsomt og med tilstrekkelig utmelking. Les mer om hvordan vi kan avdekke alvorlige feil.

Fra tid til annen oppstår det tekniske feil i en maskin som en melkerobot. Derfor er det viktig å ha gode rutiner for å oppdage og forebygge feil før de fører til langvarige negative konsekvenser, spesielt for jurhelsa. En del ting kan du enkelt kontrollere selv, mens andre ting krever servicetekniker. 

Forbedre samspillet mellom robot og kyr 

I tillegg til åpenbare tekniske feil kan forskjellige innstillingsmuligheter på roboten påvirke melkingsprosessen negativt og føre til jurhelseproblemer. Spenevask/stimulering, utmelkingsvakuum og avtakstidspunkt er eksempler på slike innstillingsmuligheter. Melking innebærer i utgangspunktet en påkjenning på spenen, og målet er derfor å justere seg inn til et best mulig samspill mellom teknikk (robot) og kyr (jur/spene) slik at påkjenningen holdes på et minimum. Hva som er optimale innstillinger kan variere fra besetning til besetning blant annet på grunn av ulikt dyremateriale. 

Funksjonstest kan avdekke alvorlige feil 

For å oppdage tekniske feil eller ikke-optimal innstilling av melkeroboten trengs to ting; avansert måleutstyr og inngående kunnskap om kyr og melkeutstyr. Gjennomføringen av en funksjonstest består av måling og registrering av vakuumforløpet i spenegummikragen, kort melkeslange og pulsatorledningen under melking ved hjelp av en datalogger. Dataene analyseres i et eget dataprogram og omfatter vurdering av vask/stimulering, påsett, melketid, vakuumstabilitet og avtagstidspunkt. Vakuumforløpet i spenegummikragen under melking og vurdering av melkingens påvirkning på spenene er også en viktig del av analysen. I tillegg observeres kyrne nøye, som også kan gi verdifull informasjon. 

I praksis viser det seg at en funksjonstest ofte avdekker små eller store feil. Basert på undersøkelsene som er gjort kan fagpersoner anbefale relevante endringer, for eksempel; 

  • bruke mer tid til vask/stimulering 

  • justere utmelkingsvakuumet 

  • bytte spenegummi 

  • endre avtagstidspunkt 

Utredning av celletall- eller jurhelseproblemer 

I robot-besetninger med celletall- eller jurhelseproblemer er en funksjonstest en naturlig og uunnværlig del av utredningsarbeidet. Ikke fordi feil ved mjølkeanlegget er den mest sannsynlige årsaken, men fordi en må undersøke for å kunne utelukke. En tverrfaglig tilnærming mellom melkemaskinteknikk og jurhelse for å lykkes med å finne gode løsninger, og funksjonstest er gjerne en del av en større utredning. 

Ta funksjonstest regelmessig 

Over halvparten av all norsk kumelk blir produsert ved hjelp av automatiske melkingssystemer (melkeroboter). TINE Rådgiving anbefaler regelmessig funksjonstest som en del av det forebyggende arbeidet i besetninga. Den kan avdekke både små og store feil og bidrar til å ivareta jurhelsa og melkekvaliteten. Ta kontakt med Servicetekniker fra TINE for å avtale.

Trenger du hjelp?