Hopp til innholdet

Kalvebrosjyre

Publisert:

Innholdet i brosjyren viser betydningen av godt kalveoppdrett, samt å gi ekstra inspirasjon og arbeidslyst til å måle og vurdere kalver i egen eller andres besetning.

Åpne brosjyren

 

Last ned brosjyren på din maskin  

Brysmål og tilvekst er sentralt tema i brosjyren

Brystmål i kombinasjon med visuelle vurderinger av kalven er gjennomførbart i alle fjøs, og har derfor fått stor plass i brosjyren. Dette er i praksis en god nok metode til å vurdere om næringsopptaket har vært tilstrekkelig. Takket være iherdig innsats fra Hint studentene Tina Østby og Ragnhild Blokkum, som har bidratt med vekt og måledata på mange kalver, har vi nå utredet en ny og bedre omregningsformel fra brystmål til vekt på NRF kalver under 110 cm. Brystmålingene må foreløpig plottes manuelt i egne skjema eller i Excel, men Husdyrkontrollen jobber med å programmere vekstkurvene, men tilhørende tilvekstberegninger som et verktøy på medlem.tine.no

Hvordan lykkes med mjølkefôringa?

Totalt mjølkvolum og porsjonsstørrelse har vært et omdiskutert tema det siste året. I brosjyren har vi ikke fokus på hva som er høgst mulig oppnåelig volum, men heller vurdert hvilket fôringsregime som vil bidrar til at flest mulig skal lykkes med mjølkefôringa. Vi anbefaler bruk av smokkefôring.  Smokkfôring tilfredsstiller sugebehovet, bidrar til større utskilling av spytt og reduserer faren for at mjølk havner i formagene og forårsaker diare. Mjølk er hovedfôret til kalven de første 3-4 ukene. Deretter er det viktig at vomutviklinga kommer i gang. For å få til en optimal vomutvikling må kalven ha tilgang til godt grovfôr, kraftfôr og vann fra første leveuke. 

Ingen kalver har en god tilvekst hvis de blir sjuke.  Brosjyren omhandler også de viktigste kalvesykdommene og betydningen av riktige arbeidsrutiner, forebyggende helsearbeid og god hygiene.

Kalv er et stort og viktig faglig tema, og som dere ser ble brosjyren omfattende. Ta deg tid til å lese teksten og for all del ikke la den gå i søpla sammen med reklamen. God lesning!

Se også videoen om syrning av kalvemjølk