Hopp til innholdet

Økt etterspørsel etter rådgiving

Publisert:

Det er stor etterspørsel etter god rådgiving for tiden. -Det at vi bidrar til økt lønnsomhet i drifta, er nøkkelen her, sier Mari Stenersen, direktør i i TINE Rådgiving. Etter et generasjonsskifte består avdelingen i dag av 170 rådgivere og opplever økt etterspørsel i markedet.

TINE Rådgiving har i en årrekke bistått TINEs melkeprodusenter og andre kunder med rådgiving innen fôring, grovfôr, økonomi, avl og bygg. De er totalleverandører av rådgiving innen melkeproduksjon og tilbyr også mer spesifikk rådgiving enn for eksempel veivalg, melkekvalitet, dyrevelferd, klima, husdyrkontroll, teknikk, melkeutstyr og driftsplan. De jobber både individuelt og i tverrfaglige team tilpasset melkeprodusentens behov, og har også veterinærer som kan bistå ved behov.

Vi tok en prat med direktør for TINE Rådgiving, Mari Stenersen og salgs- og markedssjef Jørgen Langaunet, for nettopp å høre mer om TINE Rådgiving og deres rådgivingstilbud.

Hvorfor velger så mange melkeprodusenter å bruke TINE Rådgiving?

-Det at mange bruker TINE Rådgiving er ikke noe nytt for oss, sier Stenersen. TINE Rådgiving er og skal være en medlemsfordel for TINEs melkeprodusenter, og det er vi som kan mest om melkeproduksjon i Norge. Det er stor etterspørsel etter god rådgiving om dagen, noe jeg tror skyldes mange ulike faktorer. Økt kompetanse, bedre relasjoner med produsenter og en mer digital hverdag er nok en sterk pådriver til dette. Hun trekker også frem TINEs grovfôrsatsing og klimarådgiving som faktorer til økt etterspørsel.

Hva er det kundene trenger hjelp til?

-Det at vi bidrar til økt lønnsomhet i drifta er nøkkelen her, fortsetter hun. Vi har kompetanse innenfor alle områder innen melkeproduksjon, og hjelper til der vi kan. Utfordringen er at etterspørselen på enkelte fagfelt har vært så stor at vi har måttet si nei eller utsette enkelte oppdrag – det er synd, og vi jobber med å forbedre det, sier Stenersen. I slike utfordringer ønsker jeg å fremme gode planlagte prosesser mellom rådgiver og melkeprodusent – planleggingen er nøkkelen til alt.  

Vi kan se en økning i salg av grovfôrrådgiving og vi er stolte over våre nye TINE Lønnsomhetsanalyse og TINE Besetningsplan, som det blir spennende å følge med på fremover. Det bygges fjøs over hele Norge, som er tegnet av våre byggrådgivere og det lages mange driftsplaner for tiden. Våre økonomirådgivere jobber tett med produsenter som ønsker å søke midler til Innovasjon Norge, og avlsrådgivere bidrar til å planlegge morgendagens besetning i fjøset ved å lage gode avlsplaner. Så kunden kan i grunnen i få bistand til det meste, avslutter Stenersen. 

Hvorfor øker omfanget av rådgiving nå?

-Hvis vi ikke leverer nytteverdi til våre kunder har vi ingenting her å gjøre, sier salgs- og markedssjef Jørgen Langaunet. Gode prestasjoner og økt etterspørsel skyldes nok vårt langsiktige fokus på å etablere gode kunderelasjoner og skape tillit i markedet, samt å fokusere på nytteverdi av rådgivinga. Vi jobber løpende med å lage langsiktige og gode prosesser med våre kunder. For å si det kort; man får bedre resultater av å ha løpende oppfølging av en fôringsrådgiver enn å kjøpe en ferdig kraftfôrliste. Alt dette er faktorer som påvirker det økte omfanget, oppsummerer han.

Nytteverdi, hva ligger i det?

Vi er en del av TINE, vi er ansatt av bøndene – så vi skal ikke selge noe man ikke trenger eller ikke vil ha. Vi skal gi rådgiving som er tilpasset hver enkelt produksjon, stor eller liten – og til deres drift og ressursgrunnlag. Klarer vi samtidig å vise til nytteverdi i form av inntjening, sparing, tid og effektivisering så er det selve grunnlaget til gode kunderelasjoner og lønnsomhet for bonden.

Vi skal også være oppmerksomme på at det er noen som ikke bruker vår kompetanse, og vi har nok en utfordring i at enkelte mener at det å bruke rådgiving kun er en kostnad, og ikke en investering. Vi har respekt for at enkelte ikke er 100% fornøyde – og er klar over at det er vanskelig å skape et nytt førsteinntrykk. Vi må være gode og tydelige i kommunikasjonen med våre eiere fordi det å kjøpe kompetanse ofte er en langsiktig investering. Derfor er det avgjørende at vi klarer å synliggjøre nytteverdien for bonden, da jeg tror alle bruker en krone hvis de får to tilbake, sagt litt metaforisk, sier Langaunet.

Er det noen som ikke vil ha hjelp?

-Ja, jeg tror dessverre det. Vi vet om flere som kunne hatt god nytte av rådgiving, men er jo også klar over at det er krevende tider hos mange. Dermed er det viktig å skape tillit og gode relasjoner til alle vi møter hver eneste dag. Vi er jo ute i alle TINE-fjøs minimum en gang pr år – så det er der grunnlaget legges.
Vi ønsker at alle melkeprodusentene i TINE driver så godt og effektivt som mulig, eventuelt ved hjelp av rådgiving – og det er viktig å få frem i kommunikasjonen vår også. Vi er en medlemsfordel og er jo her for å være en gode sparringspartnere for TINEs melkeprodusenter, avslutter Langaunet.

Generasjonsskifte – hvordan påvirker det kompetansen?

-Vi har hatt mange nyansettelser de fire siste årene. Det er kjempegøy, men også utfordrende sier Stenersen. Vi har respekt for at mange bønder har mistet den rådgiveren de har hatt i mange år, så her må vi stå klare med ressurser som kan gjøre en like god jobb som forgjengerne. Men det er gjort en veldig egod rekrutteringsjobb og vi har fått fantastiske nyansatte som kommer inn med den nyeste og mest oppdaterte kompetansen. Og jeg vil virkelig skryte av jobben som alle i TINE Rådgiving har gjort med å øke rådgiverleveransene gjennom en denne perioden. Dette står det respekt av, sier Stenersen

Hvordan jobbes det for å utvikle avdelingen og kompetansen?

TINEs melkeprodusenter blir stadig dyktigere, og TINE Rådgiving skal fortsatt være i forkant i forhold til de behovene som kommer. Ikke minst med tanke på digitalisering. Vi utvikler oss hver eneste dag og har flere interne utviklingsprosjekter på gang; flere av dem sammen med TINEs kompetansemiljø «Forskning og fag» lokalisert på Ås ved NMBU. Det skal sørge for at våre eiere får kompetent rådgiving som de både trenger og etterspør. Vi ønsker å opprettholde god kontakt med eierorganisasjonen slik at våre eiere får et enda tettere bånd med TINE Rådgiving. Vi skal fortsatt være melkeprodusentens førstevalg innen rådgiving og det skal lønne seg, avslutter Stenersen.