Hopp til innholdet

Digital brosjyre - Godt kalveoppdrett

Publisert:

“Godt kalveoppdrett 0-3 måneder” er en digital og oppdatert brosjyre hvor TINE har samlet mye av sin kunnskap om kalv. Brosjyren leses på pc, nettbrett og mobil med enkel navigering mellom kapitler via knappen nederst til høyre i brosjyren.

Hvorfor en brosjyre om kalv?

Kalven er framtida i fjøset og grunnlaget for all videre produksjon. God kalvevelferd henger nøye sammen med ivaretakelse av kalvens behov. Høy overlevelse og god tilvekst er også en forutsetning for å få et godt økonomisk resultat. God tilvekst i kalveperioden øker mulighetene for å få store og sunne førstegangskalvere, og effektiviserer kjøttproduksjonen på oksene.

Skal kalven bli stor og holde seg frisk, forutsettes det regelmessig fôring med fôr av god ernæringsmessig og hygienisk kvalitet. I tillegg kreves rent vann, skånsomme fôrskifter og gode oppstallingsforhold med lavt smittepress.

Oppmerksomheten på kalv har økt de senere årene og vi har opparbeidet oss mye ny kunnskap. På bakgrunn av dette har vi derfor revidert kalvebrosjyren våren 2021.
Denne brosjyren gjelder kalv i alderen 0–3 mnd.

Veiledende mål og vektberegninger er tilpasset NRF.

Kapitler og temaer i brosjyren:

 1. Innledning
 2. Kalving
 3. Kalvens start på livet
 4. Melkefôring
 5. Kraftfôr, grovfôr og vann
 6. Fôrplanlegging
 7. Måling og vurdering av kalven
 8. Kalv på beite
 9. Kjøp og salg av kalv
 10. Sykdom hos kalv
 11. Avhorning
 12. Oppstalling av kalv
 13. Ku og kalv-samvær
 14. Hygiene
 15. Gode arbeidsrutiner
 16. Kildeliste