Hopp til innholdet

Nøkkelen til stressfri kalving

Publisert:
av Stine Grønmo Vik Fagleder husdyrmiljø og dyrevelferd
Omriss av en person
av Stine Grønmo Vik
Fagleder husdyrmiljø og dyrevelferd

Kyr er svært sårbare i perioden rundt kalving. Oppmerksomhet på kyrne både før og etter kalving, i form av stressfri kalvingslinje, fører til færre helseproblemer og øker velferden for både ku og kalv. Erfaringer fra gårder i Europa og Amerika viser at investering i slike løsninger er både lønnsomt, arbeidsbesparende og gir god dyrevelferd.

Kalving i løsdriftsavdelingen i fjøset forekommer dessverre i flere besetninger i Norge, noe som ikke er i tråd med forskriftene om hold av storfe. Det finnes også mange uheldige utforminger og plasseringer av kalvingsbinger i dag som kan virke stressende for kua.

Hva er stressfri kalvingslinje?

Stressfri kalvingslinje er et konsept hvor kyrne står i fellesbinger fra tre uker før kalving til tre uker etter kalving. Fellesbingen er en stor binge med dypstrø/halm som deles i flere avdelinger ved hjelp av enkle, fleksible grinder. Avdelingene er naturlig plassert etter hverandre med et fleksibelt kalvingsområde i midten (ved behov) slik at flytting av dyr skal foregå enklest mulig. Det skal legges opp for enkel tilsyn og tilgang til kyrne, samt god ventilasjon i hele området.

 

Hva er fordelene med stressfri kalvingslinje?

Ved å gi maksimal komfort for kyr med høy risiko i de seks mest kritiske ukene kan man oppnå mange fordeler for både røkter og kyr, som blant annet:

 • Mindre arbeidskraft
 • Ingen stress og jaging ved flytting av kyr
 • Ingen miljøendringer før og etter kalving
 • Enkelt for røkter å ha god tilsyn
 • Færre sykdommer
 • Mindre spedkalvstap
 • Bedre dyrevelferd
 • Tørt, mykt, stort og sklisikkert underlag
 • Kyrne kan bevege seg fritt
 • Maksimal liggetid og lite ståing på hard betong
 • Ingen eller liten konkurranse ved fôrbrettet
 • Få flokkmedlemmer å forholde seg til
 • Rolig og god start for kvigene

Plassbehov og utforming

Når kyrne skal stå i den stressfrie kalvingslinjen i seks uker må det beregnes plass til minst 10 % av besetningen. Plassbehov per ku avhenger av rase, bruk av bingene og røkters rutiner, og anbefalingene fra VetVice er 1 m² per 1.000 liter melk i året. Fôringsgangen kommer i tillegg til arealet med dypstrø, og skal være minimum 3 meter bred og med fast underlag, gjerne utstyrt med gummimatte eller annet mykt underlag over betongen. Halvparten av gjødsel og urin havner i fôringsgangen, noe som reduserer strøkostnader betraktelig. Beregnet daglig behov for halm er ca. 1 kg per m². 

Går du med planer om å bygge? Bruk kommentarfeltet dersom du har spørsmål eller erfaringer om stressfri kalvingslinje. Stine Grønmo Vik svarer deg