Hopp til innholdet

«Ku og kalv samvær» - fordeler og ulemper

Publisert:
av Anja Våg Skjold Fagleder fôring i TINE Rådgiving
Omriss av en person
av Anja Våg Skjold
Fagleder fôring i TINE Rådgiving

Vi ser stadig flere produsenter tester ulike tilnærminger til økt ku-kalv samvær. Det kan gi både positive effekter for ku og kalv, men også noen utfordringer som er viktig å tenke på.

Gevinster for ku og kalv-samvær

Å la ei sinku gå over til lakterende ku sammen med kalven gir ofte flere og større måltider for kalven. I tillegg kan det gi mindre arbeidsbelastning for bonden i perioden hvor kalven har størst behov for melk. Total melkeproduksjon (diet melk og melk oppnådd ved melking) viser seg ofte å være lik eller høyere for kyr som dier kalven sin.

Utfordringer med ku og kalv-samvær

For kua kan jurhelse være den største utfordringen. Vi tenker først og fremst på jevn tømming av kjertlene og hyppig åpning av spenekanaler, samt et skitnere miljø for juret.

For kalven er utfordringene størst ved at tilvekst avhenger av nedgiving og melkemengde fra mor, uten at bonden har full oversikt over melkeopptak. Ei syk ku kan miste melkemengden i flere dager før bonden oppdager sykdommen og det kan gjøre kalven svak.

Dersom kalven går med kua i løsdrifta er det viktig å huske at dette er ett tøft miljø for kalven. Store spalteåpninger, gjødselskraper, klima og høyt smittepress er eksempler på det. En annen og bedre løsning er å lage en binge som er tilpasset både kua og kalven eller gi kalven mulighet til å drikke av mor gjennom innredning fra kalvegjemme.

Vær oppmerksom - HMS

Vi ser at kyr som går med kalven kan bli mer beskyttende og aggressiv hvis hun føler kalven er utsatt for fare. Tenk derfor på din egen sikkerhet ved slikt samvær.

Driftsopplegget krever også et trent øye for å oppdage mordyr som ikke passer å gå med kalven sin enten pga. aggressivitet eller dårlig morsadferd. I tillegg er det mindre kontakt mellom kalv og røkter som kan føre til noe mindre håndterbare kyr senere i livet.

Skille av kalv og ku

Diende kalver drikker mye melk de første ukene. Passende tidspunkt å skille kalven fra kua vil være forskjellig fra individ til individ og fra bruk til bruk og avhenge av tilgjengelige ressurser, som melkekvote, plass i fjøset osv. For å få kalven over på fast føde, bør tilgangen på melk reduseres. Dette kan gjøres ved å begrense kontakt med kua eller fjerne tilgangen helt og fôre med flaske. Kyr og kalver som går sammen, knytter sterke bånd og separasjon vil oppleves som stressende. Da er det en fordel om kalven ikke mister mor og melk samtidig En god løsning kan være å la de ha begrenset kontakt gjennom innredningen etter de er skilt. På denne måten vil avvenning fra melk kunne kontrolleres og gradvis reduseres.

Vi ser mange gode løsninger i norske fjøs og registrerer at stadig flere bønder ønsker å prøve mer ku-kalv samvær. For de fleste dreier det seg om 1-7 dager, mens andre har forsøkt ammekalv-prinsippet hele melkeforingsperioden på egen mor eller ammetanter som passer flere kalver. Det blir spennende å følge utviklingen, der vi kan klare å ta ut de positive gevinstene uten at det går på bekostning av jurhelse, kalvetilvekst eller sikkerheten til bonden.

Les mer om dette i den ny kalvebrosjyra