Hopp til innholdet

Korte digitale kurs om grovfôrproduksjon

Publisert:

I regi av Grovfôr 2020 har aktører i landbruket utarbeidet en serie korte læringssekvenser med tips til god og lønnsom grovfôrproduksjon. Nanolæringene varer kun to til fem minutter, og kan åpnes både på din PC og smarttelefon.

Grovfôr 2020 er et felles løft for landbruket, der mange aktører som jobber med grovfôr har gått sammen om å lage disse digitale kurssnuttene. Sentrale aktører er FK Agri, FK Rogaland og Agder, Miljøkalk, Yara, NLR og TINE.

Logo grovfôr2020

Mange sekvenser vil kun ha tekst og illustrative bilder, men vi har også vært ute i felt og filmet aktører i Grovfôr 2020.

Hva er nanolæring?

Nanolæring – i betydningen korte e-læringssekvenser - er rett og slett korte uavhengige snutter som gir god og nyttig input for deg som grovfôrprodusent.

Målet har vært å få raske, praktiske svar på relativt enkle spørsmål.

Tips, råd, rene bruksanvisninger, rutiner og erfaringer vi har plukket opp fra rådgivere eller dyktige praktikere.

Det vil fortløpende bli lagt til nye små snutter, med temaer knyttet til alt fra såing til ferdig servert grovfôr.

Listen over alle kursene