Hopp til innholdet

Kontrollprogrammet for BRSV og BCoV avsluttes

Publisert:

Aktørene bak Helsetjenesten for Storfe har beslutta at kontrollprogrammet for BRSV og BCoV avsluttes ved utgangen av 2022, men det er fortsatt mulig å sende blod- og mjølkeprøver for å få status på besetninga.

Kontrollprogrammet har økt oppmerksomheten på smittevern generelt og to virussjukdommer spesielt. Smittevern er fortsatt like viktig, og det vil fortsatt være et arbeidsområde for Helsetjenesten for storfe.

Det vil fortsatt være mulig å sende inn blod- og mjølkeprøver og få rød/grønn status for besetninga, men analysekostnaden må dekkes av den enkelte produsent.

Produsenter som selger livdyr bør fortsette å jevnlig dokumentere status i besetninga, og kjøpere bør etterspørre denne informasjonen. Dokumentasjon over tid gir nyttig informasjon om smittevern og sjukdomsstatus som kan bidra til å hindre smittespredning.

Les mer på animalia.no