Hopp til innholdet

Hva kan vi lære av driftsåret 2022?

Publisert:
av Rune Aas Fagleder økonomi
Omriss av en person
av Rune Aas
Fagleder økonomi

Vi har lagt 2022 bak oss, og kanskje spør du deg selv, - hvordan gikk det egentlig på min gård? Til å bidra med svar på dette har vi utviklet TINE Lønnsomhetsanalyse, som sammenstiller produksjonsdata og regnskapsdata og gir oversikt over hvordan økonomien din utviklet seg.

2022 var året hvor likviditeten var under press, med høy inflasjon og økte kostnader som alltid kommer tidligere enn økte inntekter. Utbetalingen av tilskudd nå i februar 2023 er et godt bilde på det. Men hva med lønnsomheten? Forbedringer i produksjonen? Og økte kostnadene egentlig mer enn inntektene? De valgene som ble gjort knyttet til produksjonen i 2022, var de optimale? Hva med effektiviteten i produksjonen? Ble driften mer kostnadseffektiv?

Eller viktigst av alt (økonomisk); - er driften økonomisk trygg slik at gården og gårdsdriften kan ivaretas og opprettholdes på kort og lang sikt? Og er vi i rute til å nå de økonomiske målene?

Til å bidra med svar på disse spørsmålene og mange flere, har vi utviklet TINE Lønnsomhetsanalyse. For det er først når en sammenstiller produksjonsdata og regnskapsdata at en får en fullstendig oversikt over hvordan økonomien utviklet seg på din gård i 2022. Bruk så lærdommen fra 2022 til å gjøre lønnsomme forbedringer og valg for 2023.

TINE Lønnsomhetsanalyse

TINE Lønnsomhetsanalyse gir:

 • Lettfattet oversikt over totaløkonomien, samt dypdykk i økonomien fordelt på driftsgren
 • Innblikk i nøkkeltall som er relevante for drifta og videre fokus, som gir grunnlag for økt lønnsomhet på gården
 • Grafisk fremstilling og rapporter for trend og avviksanalyse
 • 3-5 års historikk, med gjennomsnitt og eventuelt avsjekk opp mot budsjett
 • Mulighet til å kjøre analyse for flere år allerede første gang
 • Sammenlikne med seg selv og med andre

TINE Lønnsomhetsanalyse er utviklet for TINEs ku- og geitmelkprodusenter. På de fleste gårder foregår det flere produksjoner og for å få et godt økonomisk overblikk over hele gårdsdriften, har vi lagt opp til flere driftsgrener. Det gis ikke så mange nøkkeltall for driftsgrenene som ikke er melkerelaterte, men sammen med rådgiver vil en kunne få god oversikt. Hvilke av aktivitetene på gården gir best igjen på bunnlinja eller for timen? Kanskje er det noe en skal gjøre mer av og noe annet mindre av.

Driftsgrener i TINE Lønnsomhetsanalyse:

 • Melk m/påsett
 • Geit
 • Kjøttfe
 • Sau
 • Annet husdyr (svin, fjørfe etc.)
 • Annet grøntproduksjon/leiekjøring etc.

Viktig å avklare detaljgrad

Når en skal analysere økonomien og produksjonen på en gård kan en bruke mye tid og grave seg ned i detaljer. Hvis du egentlig bare trenger en enkel overordnet oversikt, har det ingen hensikt å grave i disse detaljene – det blir bare en unødvendig kostnad. Derfor er det viktig at du gjør en god avklaring sammen med din rådgiver i forkant av analysen, slik at nivået for detaljgrad avklares.

Oppfølging av TINE Driftsplan

Har du fått utarbeidet en TINE Driftsplan i et av de senere årene, kanskje i forbindelse med en bruksutvikling eller annen større investering, så børst støvet av denne! Vi kan så bruke TINE Lønnsomhetsanalyse til å se om økonomien og produksjonen går som forutsatt. Eventuelle negative avvik er viktig å oppdage tidlig. Og positive avvik, altså at ting går bedre enn planlagt, er også kjærkomment – i alle fall nyttig for motivasjonen. TINE Lønnsomhetsanalyse bør være et «må ha» for alle som har utarbeidet en driftsplan.

Mjølkonomi og Effektivitetskontroll Geit – erstattet av TINE Lønnsomhetsanalyse

TINE Lønnsomhetsanalyse er noe annet enn Mjølkonomi og Effektivitetskontroll Geit, men den erstatter begge disse. Regnskapsåret 2021 var siste år for både Mjølkonomi og Effektivitetskontroll Geit. Vi håper og tror at alle som har benyttet disse tjenestene ønsker å være med videre med TINE Lønnsomhetsanalyse.

Bestill en TINE Lønnsomhetsanalyse

Ønsker du forbedret oversikt over økonomien og lønnsomheten i drifta på din gård?

Ta enten kontakt med din TINE Rådgiver eller fyll ut navn og telefon eller epost i boksen under her, og vil en rådgiver vil ta kontakt med deg. 

Kom i gang med TINE Lønnsomhetsanalyse

TINE Lønnsomhetsanalyse gir deg:

 • Lettfattet oversikt over totaløkonomien, samt dypdykk i økonomien fordelt på driftsgren
 • Innblikk i nøkkeltall som er relevante for drifta og videre fokus, som gir grunnlag for økt lønnsomhet på gården
 • Grafisk fremstilling og rapporter for trend og avviksanalyse
 • 3-5 års historikk, med gjennomsnitt og eventuelt avsjekk opp mot budsjett
 • Mulighet til å kjøre analyse for flere år allerede første gang
 • Sammenlikne med seg selv og med andre