Hopp til innholdet

Bruk av sykebinger reduserer risikoen for påvisning av antibiotika i tankmelk

Publisert:
av Anne Cathrine Whist Spesialrådgiver helse og fruktbarhet i TINE Rådgiving
Omriss av en person
av Anne Cathrine Whist
Spesialrådgiver helse og fruktbarhet i TINE Rådgiving

Mange syke kyr står ikke oppstallet i sykebinger men går rundt i løsdriften. Disse dyrne utgjør en betydelig risiko for påvisning av antibiotika på tankmelken. Syke dyr skal stå oppstallet i sykebinge og all behandling skal foregå i sykebinge, ikke i roboten under melking.

I 2015 ble det påvist antibiotika i en tankmelkprøve. I besetningen hadde det vært utført sintidsbehandling med et sintidspreparat, Siccalactin (penicillin og dihydrostreptomycin-DHS), og behandling av kliniske mastitt med et laktasjonspreparat Mastipen (penicillin) i tidsperioden påvisningen kom. Det var derfor usikkert hvilken behandling som var årsaken til påvisingen og det ble utført analyse av tankmelken med hensyn på påvisning av både penicillin og DHS ved NMBU. Analyseresultatet viste påvisning av både penicillin og DHS i tankmelkprøven.

Rutiner ved bruk av intrammamarier (preparater) ved avsining og ved klinisk mastitt i denne besetningen var å sette opp intrammamariene i juret i roboten under melking. Det vil si at når kjertlene var ferdig melket så ble intramammariene satt opp i kjertlene fortløpende mens kua fortsatt ble melket i roboten. Når kyr ble behandlet ved avsining gikk melken på tanken. Kyrne som fikk klinisk mastittbehandling, stod programmert med melk til utskilling, men fikk også intrammamariene i juret på denne måten. 

Denne praksisen har trolig medført antibiotikasøl på/nær melkingsutstyret i roboten (på spenekopper, spenegummi, fingrene til røkter).  Roboten var ikke programmert til grundig vask/systemvask etter denne kua. Neste ku som kommer inn til melking har dermed mest sannsynlig fått med seg disse antibiotikarestene over i tankmelken.  Overføring fra penicillin/DHS fra behandlet til ubehandlete kjertler under melking er en svært lite sannsynlig overføringsmetode da sintidspreparater inneholder en oljeløsning som vanskeliggjør transport av penicillin/DHS over til blodet og over i ubehandlete kjertler i løpet av de gjenværende 5 minuttene kua sto til melking i roboten.

Tine Rådgiving fraråder sterkt  å applisere antibiotika når kua står i melkeroboten, og kua bør melkes annet sted enn i roboten når den er under behandling og i karanteneperioden etter behandling.

Tine Rådgiving anbefaler at all behandling med antibiotika skal foregå i sykebinge