Hopp til innholdet

10 gode grunner til å være med i Husdyrkontrollen

Publisert:

Med Husdyrkontrollen tenker vi i første rekke på Ku- og Geitkontrollen. En korrekt gjennomført husdyrkontroll gir deg som medlem et godt grunnlag for å ta de riktige beslutningene i den daglige drifta og er et godt grunnlag for faglig rådgiving.

  1. Du får god oversikt over status for buskapen din. Innrapporterte data gir deg fortløpende oversikt over det som skjer i fjøset.

  2. Registreringer, analyser, rapporter m.m. bidrar til sikker produksjon av god kvalitet. Dette er med på å sikre økonomien.

  3. Du har en egen nøkkelrådgiver med ansvar for å følge opp Husdyrkontrollen i din buskap.

  4. Husdyrkontrollen gir deg et godt grunnlag for målrettet og kvalifisert faglig rådgiving innen ulike fagområder.

  5. Du får automatisk overføring av opplysninger til Mattilsynets husdyrregister (ku).

  6. Du får faglig og medlemsrettet informasjon via TINE Rådgiving og Medlem sine nettsider: medlem.tine.no. Her har du som medlem tilgang til alle opplysninger og rapporter for din buskap.

  7. Faglig og sosialt fellesskap med andre produsenter, f.eks. ved grupperådgiving.

  8. Du får tilgang til de beste hanndyrene og du får mulighet til å levere hanndyr til avl.

  9. Du får en avlsplan og muligheten til å legge inn egne valg i Geno avlsplan for en målretta avlsmessig framgang for din buskap (ku).

  10. Du kan få bedre betalt for livdyr som du selger, fordi du kan dokumentere avstamning og produksjon.