Hopp til innholdet

1. slåtten - mengde som i fjor, men mindre "bambus"

Publisert:

Enkelte er i gang med 2. slåtten, mens andre ikke har fått starta med årets slåttesesong. Slik er det når man bor i et langstrakt land med kyst og fjell. Det er alltid stor spenning knyttet til årets grovfôravling og ikke minst kvaliteten. Mye godt grovfôr danner utvilsomt en veldig god basis for en stabil og god innefôringsesong. Vi i ToppTeamFôring har tatt tempen på grovfôrsituasjonen rundt om i landet.

Troms og Finnmark

I den nordligste landsdelen har det vært en kald vår, graset ser ut til å ha buska seg veldig godt og noen varme dager med rundt 20 grader har gjort underverker. Enkelte har så vidt begynt slåtten i Troms, men flere gyver løs denne uka. Noe overvintringsskader i Midt-Troms, men ikke mer enn normalt.

Helgeland

Langs Helgelandskysten har slåtten kommet veldig godt i gang. Det ser ut til å bli veldig godt med gras, enga er generelt veldig tett og fin og høstes på et relativt tidlig utviklingstrinn, så det ser lovende ut kvalitetsmessig. Været har vært både fuktig og kjølig så graset har nok litt lavere tørrstoffinnhold enn i fjor.

Midt-Norge

I Midt-Norge har våren vært ekstremt blaut og kald. De fleste har vel sett skrekkbildene av kornarealer som enten står under vann eller ikke har blitt sådd. For grasdyrkinga ser det bedre ut og mange fikk starta slåtten for et par uker siden i fine forhold. Ellers pågår slåtten nå for fullt innimellom regnbygene. Så langt ser det bra ut både med tanke på kvalitet og mengde.

Nordmøre og Romsdal

Finværet for et par helger tilbake satt virkelig fart i grasveksten og mange fikk høsta en del forrige uke, før regn og kulde igjen festet grepet som tidligere i vår. Temperaturer under 10 grader gir ikke store utfordringer med rask utvikling av graset, så det er fortsatt relativt god kvalitet. Bortsett fra Smøla og andre typiske myrområder har det vært relativt liteovervintringsskader. Enga er mange steder så tjukk at den legger seg, så mengdemessig tegner det godt.

Sogn og Fjordane

I begynnelsen av juni var det katastrofalt vått og kaldt og graset var veldig lite utvikla. De siste ukene har varmen gjort underverker og grasveksten har virkelig skutt fart. Etter noen kjærkomne dager med oppholdsvær fikk mange tatt slåtten rundt 20. juni. Som bestilt kom det mer regn rundt St.Hans, så de som fikk slått i finværet og fikk ut møkka har fått en god start på vekstsesongen.

Ut fra prognoseprøver og inntrykk ellers ser det ut til å bli topp kvalitet og mengde omtrent som i fjor som var et rekordår over store deler av Vestlandet (1. slåtten).

Hordaland

Panikken holdt på å ta hordalendingene etter en ekstremt våt og kald vår og forsommer. De siste ukene har varmen glimtvis gjort seg gjeldende og enga ser tett og fin ut mange steder. Vinteren ser også ut til å ha vært snill med grasplantene, så det er heldigvis lite som må sås om.

Ryfylke, Rogaland og Agder-fylkene

Massevis med gras, enkelte hevder de har oppnådd like mye avling på førsteslåtten i år som de vanligvis får i et normalår. Noe av forklaringen kan tilskrives at store engarealer ble fornyet i kriseåret for 2 år siden. Dette får man betalt for i rikelig monn i år, men det antas at tørrstoffinnholdet ligger noe lavere.

Ellers er det ikke vanlig at vårvinna ikke kommer i gang før seint i juni, så nyetablerte arealer vil kaste mindre av seg i år.

Vikenområdet

Enkelte med stor høstekapasitet og tidlige jorder fikk tatt slåtten nær sagt som vanlig rundt 25. mai. De slår andreslåtten denne uka. Kvaliteten ser meget lovende ut og mengden likeså. Ettersom våren også i Østlandsområdetvar kaldere og våtere enn normalt, har mange måttet vente betydelig lenger (1-2 uker) enn hva som har vært vanlig de siste årene. Inntrykket er at de fleste har ventet og vært klare lenge før grasveksten var klar, så når endelig finværet kom var høstemaskinene på pletten. Kvaliteten ser veldig bra ut.

Dalstrøkene innafor

Bra med gras lengst nedi dalene, kolossalt seint spesielt i høyereliggende strøk (over 700 m.o.h) hvor det har vært snøfall og kulde langt utover våren. Faktisk har det vært så kaldt at det har vært minimal vannføring i elvene. Skiblanders problemer med lav vannstand i Mjøsa ved sjøsetting til St. Hans hvor det vanligvis er begynnende flom taler sitt tydelige språk. Enkelte områder baserer seg på en god del setring og foreløpig er det nesten ingen som har kommet seg til fjells enda. Slåtten pågår for fullt nå som finværet endelig ser ut til å feste grepet.

Oppsummering

Generelt kan vi vel oppsummere med at 2015 så langt tegner til å bli et grovfôrår over gjennomsnittet. Når det gjelder kvaliteten drøyer det fortsatt noen uker før de første analyseresultatene kommer inn. Riktignok har vi noen grasprøver, men de tas gjerne ut som prognoseprøver og viser altfor stor variasjon til å gi noe godt helhetlig bilde. Ut fra den kalde værsituasjonen stort sett over hele landet kan det tyde på at fiberfordøyeligheten og energiverdien blir relativt høy. Litt større usikkerhet knytter seg til proteininnholdet, ettersom kløverandelen på førsteslåtten er lavere enn normalt. Send oss gjerne flere kommentarer og refleksjoner som kan komplettere bildet. Vi gleder oss til å ta fatt på en ny og spennende fôringssesong.

Følg oss på Facebook: 

--->TINE Rådgiving og Medlem

--->Topp Team Fôring