Meny

Undersøkelse - fra båsfjøs til løsdrift

Har du endret driftsopplegg fra båsfjøs til løsdrift? Da ønsker Randi Sivertsen, bachelorstudent ved Blæstad(Høgskolen i Innlandet) hjelp til å svare på noen spørsmål

Hvordan har mjølkeprodusentene møtt løsdriftkravet?

Denne spørreundersøkelsen er rettet mot melkeprodusenter som har endret driftssystem fra båsfjøs til løsdrift. Spørreundersøkelsen er grunnlaget for min bacheloroppgave ved Høgskolen i Innlandet, Blæstad. Målet med undersøkelsen er å finne ut mer om hvordan melkebønder har løst omleggingen fra båsfjøs til løsdrift og hvor fornøyde de er med valgene som er tatt. Undersøkelsen tar ikke lang tid å besvare.

Trykk her for å svare på undersøkelsen

Spørsmålene dreier seg om bygg, innendørsmekanisering, økonomi før og etter omlegging, tilfredshet ved omleggingen mm. 

Alle data fra undersøkelsen blir anonymisert, og ingen navn eller liknende vil bli offentliggjort.

Håper så mange som mulig har mulighet til å besvare spørsmålene.

Takk for at du tar deg tid.

Randi Sivertsen, bachelorstudent ved Høgskolen Innlandet

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås