Meny

TINE og Nortura samarbeider om medlemsundersøkelsen

Fra 5. januar sendes ut en medlemsundersøkelse fra TINE og Nortura på e-post. Målet med samarbeidet er å redusere antall undersøkelser ut mot bonden og skape en felles forståelse for de forbedringsområdene bonden gir oss tilbakemelding på.

Tidligere har TINE og Nortura sendt ut hver sin undersøkelse. TINE hadde forrige undersøkelse høsten 2014. Den viste en medlemstilfredshet på 76, som er over grensen for god tilfredshet på 70. TINE har som mål å komme opp på 80 på lengre sikt. I den forbindelse er det satt i gang en rekke langsiktige tiltak for å nå målet.

-  Vi er godt fornøyd med at vi har fått til et samarbeid med Nortura, sier Johnny Ødegård, som leder TINE Rådgiving og Medlem. Det viktigste er at vi klarer å finne forbedringsområder og gjøre noe med dem. Vi har mange tilfredse medlemmer, men vi ser helt klart områder vi kan bli bedre på, avslutter Ødegård.

Selv om TINE og Nortura sender ut en felles undersøkelse, vil det være spesifikke spørsmål som skiller organisasjonene. Som tidligere ønsker vi også å sammenlikne oss med andre selskaper du har kjennskap til. Undersøkelsen tar rundt 15 minutter å svare på, men du får en undersøkelse mindre i løpet av året. Vi håper du kan ta deg tid til å svare.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås