Meny

Tiltak skal gi økt tilfredshet

Etablering av nytt medlemssenter(medlemstlf), bruk av digitale kanaler som nyhetsbrev og sosiale medier er noen av tiltakene etter medlemsundersøkelsen i vinter. Sammen med kompetanseheving innen rådgiving og god tilpasning til nytt eierdemokrati er målet å heve tilfredsheten til 80.

TINE undersøker årlig tilfredsheten blant eierne. Undersøkelsen høsten 2014 viser en svak nedgang til 76 fra 77 i 2013. Resultatet ligger over grensen for «god tilfredshet», som er 70. Les mer om resultatene

Bedre informasjon, service og medlemsdemokrati

I løpet av året vil det i større grad tas i bruk digitale kanaler som medlem.tine.no, nyhetsbrev og sosiale medier for å engasjere og nå ut med informasjon til eiere. Et av tiltakene er å benytte digitale kanaler som kan gi oss bedre innsikt i om informasjonen kommer fram, men også legger til rette for toveis kommunikasjon mellom medlemmer og mot TINE. Et annet tiltak er å sørge for etableringen av et nytt medlemssenter som skal levere god service, hjelp og brukerstøtte til medlemmene. Sistnevnte er viktig når det i løpet av året skal lanseres nye tjenester på medlem.tine.no

graf service
I undersøkelsen kom utsagn som retter seg mot medlemsdemokratiet dårligere ut enn de samvirkene det er naturlig å sammenlikne seg med. For oss som jobber med å serve medlemsdemokratiet er det et mål å forbedre oss på dette området, sier Ola Mogstad leder for medlemsavdelinga. Framover er det viktig å rigge oss internt til å betjene de endringene som vil komme i medlemsorganisasjonen best mulig. Målet er å bidra til en effektiv, synlig og målretta eierorganisasjon mot en ny geografisk struktur, sier Mogstad.

 

Bedre oppfølging etter besøk av rådgiver

Når vi ser på betydningen av rådgiving og kompetansen vi leverer ut mot medlemmene har den en klar sammenheng med tilfredsheten til hele TINE. Spesielt gjelder det TINE-rådgiveren. Resultatet på fjorårets undersøkelse viser også fremgang på utsagn som handler om aktiv og praktisk rådgiving.

 aktiv og praktisk rådgiving graf

Grafen viser at TINE scorer veldig godt når det gjelder å tilby rådgiving til medlemmene. Skravert linje er resultatet fra året før. Ser vi på underliggende utsagn ligger det en tilbakegang i utsagnet; «rådgiverne følger opp i etterkant av besøket på en god måte». Derfor vil det være fokus på dette framover, samt å holde de gode resultatene som undersøkelsen viser på rådgiving.

Fange opp misfornøyde medlemmer

Undersøkelsen viste også en stor spredning på tilfredsheten til TINE. Hvert tredje medlem er misfornøyd eller likegyldig(under 70 i score). Det vil derfor være fokus på å fange opp tilbakemeldinger. Et tiltak etter undersøkelsen vil derfor være å opprette en egen kanal for å kunne fange opp problemer/misnøye. Målet er å løse problemer, men også systematisere tilbakemeldinger slik at vi kan bli bedre.

Grafen viser spredningen av tilfredsheten. Over 70 er tilfredshet. Mellom 60 og 70 er likegyldige og under 60 er misfornøyde med TINE

spredning tilfredshet

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås