Meny

Medlemstilfredsheten til TINE når nye høyder

Flere av medlemmene er tilfreds med TINE enn i fjor. TINEs resultat bidrar i positiv retning, men fortsatt er det å være en del av et fellesskap og eierskapsfølelsen som er viktigst. I motsatt ende er de misfornøyde tydelige på at de føler seg uten innflytelse og TINE oppleves som tungrodd og byråkratisk.

 

Medlemmenes tilfredshet til TINE har økt fra 76 til 78 i årets måling. - Dette er en gledelig utvikling og målet er 80 til neste år, sier organisasjonssjef Ola Mogstad. Tilfredsheten bygger på en indeks fra 0 til 100, hvor 0 til 50 er misfornøyd, 50-60 er likegyldig og over 70 er tilfredshet.

Utviklingen_i_medlemstilfredshet_2016

Figur 1: Utviklingen i medlemstilfredshet. Mål for 2016 er 80

 

Fellesskapsfølelsen er viktig for tilfredsheten

Undersøkelsen måler tilfredsheten ved at den enkelte må ta stilling til ulike utsagn. Ut fra disse utsagnene kommer en fram til hva som påvirker tilfredsheten til medlemmene.

En av de viktigste driverne for høy medlemstilfredshet er at medlemmene føler seg som en del av et fellesskap og er stolt av TINE. Viktig årsak til den høye tilfredsheten er også at TINE vurderes til å være i forkant i forhold til framtidige utfordringer og er effektiv. Medlemmene mener TINE jobber godt i markedet noe som gir overskuddet tilbake til bonden 

Sjåførene og gårdstankservice er ofte i kontakt med eierne av TINE og deres arbeid er også et viktig bidrag til medlemmenes tilfredshet. Rådgiving er viktig og det er fortsatt høy tilfredshet med rådgivingen, selv om det er en liten tilbakegang fra i fjor.

 

Opplevelsen av ikke å ha innflytelse påvirker negativt

I undersøkelsen viser det seg at nesten 10% av eierne er misfornøyd med TINE mot 16 % i fjor. De viktigste årsakene til at de er misfornøyde er at de føler seg ubetydelige og uten innflytelse. Utsagnene som de misfornøyde bruker er tungrodd, firkantet og byråkratisk.

- Dette tar vi på alvor og jobber med tiltak for å forbedre oss, sier Mogstad. Medlemmer som henvender seg til oss fordi de ikke er fornøyd, må bli møtt positivt og på en god måte. Vi har etablert TINE Medlemssenter som forhåpentligvis både øker vårt servicenivå og profesjonaliserer oss i kontakten med medlemmene, sier Mogstad.

 

Eierne i Aust-Agder mest tilfreds

Eierne i Aust-Agder er mest tilfredse i undersøkelsen, mens Vestfold har hatt størst framgang i medlemstilfredsheten. Variasjonen er liten mellom fylkene, der flere har over 80 i tilfredshet. - Tall viser at det er litt variasjon i tilfredshet mellom bruksstørrelser, der det tyder på at de større brukerne er mer fornøyd enn de mindre. De tillitsvalgte er også noe mer tilfreds med TINE enn de øvrige medlemmene. Informasjon og kommunikasjon med eierne blir derfor viktig framover, avslutter Ola Mogstad.

Medlemmene_i_Aust_Agder_mest_tilfreds

 

Figur 2: Medlemmene i Aust-Agder mest tilfreds mens framgangen i tilfredshet er størst i Vestfold

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås