Meny

Foringsutstyr til grovfor i melkeproduksjon

Håper flest mulig melkeprodusenter har mulighet til å svare på denne undersøkelsen.

Denne spørreundersøkelsen gjennomføres for å undersøke hva slags fôringsutstyr som brukes og hvor godt fornøyd brukeren/bonden er med denne løsningen. Spørreundersøkelsen tar for seg all håndtering av grovfôr, fra lager til fôrbrett. Spørreundersøkelsen går på fornøydhet i forhold til drift, tidsforbruk og vedlikehold. Spørreundersøkelsen er delt inn i 3 deler. Del 1: Tekniske spørsmål om gårdsdriften. Del 2: Teknisk om uttak, håndtering og utfôring. Del 3: Fornøydhet.

https://response.questback.com/tinesa/foringsutstyr

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås