Meny

Bruk av internett og sosiale medier

Internett og digitale verktøy er dagligdags hos norske produsenter. I dag oppgir nær alle gårdbrukere (96%) at de bruker internett. Vår nyeste undersøkelse fra høsten 2015 viser at 89% av produsentene bruker internett flere ganger i uken, og 73% bruker det stort sett daglig.

Kun 5% bruker internettet sjelden eller noen ganger i måneden. Det er flest brukere under 40 år, men også i gruppen 60 + bruker 58% internett stort sett daglig og 76 prosent av disse bruker internett minst én gang i uka. Det er nå 14 prosent i denne gruppen oppgir at de aldri bruker internett. Dette er fire prosent færre enn i 2014.

Hjemmesider i landbruket

På tvers av produksjonstyper, er det 60 prosent av de som kjenner medlem.tine.no som oppgir at den oppleves som svært eller ganske nyttig. Dette er noe tilbake fra 2014, men på det samme relativt høye nivået som i 2013. Medlem.tine.no skårer desidert høyest av hjemmesider i landbruket på andelen som mener siden er «svært nyttig». Dette er oppgitt av nær halvparten av de som kjenner hjemmesiden.
Kontrollerer vi for de som leverer melk, er andelen som svarer «svært nyttig» oppe i hele 77 prosent.

Hjemmesider_i _landbruket

Tabellen over viser utviklingen i produsenters nyttevurdering av medlem.tine.no, uavhengig av produksjonstype.

Bruk og nytte av sosiale medier

I år ønsket vi også å undersøke kjennskap til og bruk av sosiale medier. 404 av 1000 respondenter svarer at de bruker sosiale medier. Facebook er mest brukt (47 prosent) mens Snapchat kommer på andreplass med 14 prosent. Instagram og Twitter brukes bare av hhv. 7 prosent og 5 prosent.
Kjennskapen til TINE Rådgiving sin Facebookside er 33 prosent, og er kanskje litt overraskende høyest i aldersgruppene 40-40 år og 60+. (38 prosent og 34 prosent). På nytteverdi er skåren ikke altfor høy, 31 prosent svarer at den er svært eller ganske nyttig. Facebooksiden ble åpnet sommeren 2015 og har siden da fått 3360 følgere. TINE er også på Instagram, hvor bilder merkes og deles med taggen @TINEbonde.

Tabell_sosiale_medier_i_landbruket

 

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2015 som et samarbeid mellom TINE Rådgiving og AgriAnalyse. Det har siden år 2000 vært gjennomført jevnlige undersøkelser om gårdbrukeres bruk av internett. Undersøkelsene gjennomføres av Respons Analyse. Alle undersøkelsene, med unntak av én, har blitt gjennomført rundt månedsskiftet oktober/november. Det er minst minst 1000 intervjuer med gårdbrukere som er trukket ut fra Produsentregisteret, og utvalget er representativt for næringen når det gjelder geografi og produksjon.

I undersøkelsene utført i 2000 er ikke personer over 60 år med i utvalget. For å sikre at resultatene er sammenlignbare i alle undersøkelsene, er disse holdt utenfor i resultatene også de øvrige årene.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås