Meny

Nytt verktøy i fruktbarhetsstyringa

En av de største nyhetene i TINE Bedriftsstyring PLUSS er verktøyet kalt produksjonskontroll fruktbarhet. God fruktbarhet har stor betydning for økonomien i mjølkeproduksjonen, og gode styringsverktøy hjelper deg i dette arbeidet.

Bli PLUSS-bonde du også

Det er enkelt og raskt å aktivere abonnementet på TINE Bedriftsstyring PLUSS. Når du oppgraderer til TBS PLUSS får du tilgang til helt nye løsninger som gir deg bedre innsikt og forståelse for hvordan du best mulig optimaliserer drifta

TINE Bedriftsstyring PLUSS

TINE Bedriftsstyring PLUSS er for deg som er melkeprodusent og medlem i Kukontrollen. I TINE Bedriftsstyring PLUSS kan du optimalisere egen drift ytterligere. Som PLUSS-bruker får du tilgang til løsninger som er forbeholdt TINE Bedriftsstyring PLUSS.

TINE

Årsavgift TINE Bedriftsstyring BASIS og Geitekontrollen

Årsavgiften for 2016 trekkes over produsentavregningen i april. For alle TINE-leverandørene er Kukontrollen en del av TINE Bedriftsstyring BASIS. For 2016 er årsavgiften for TINE Bedriftsstyring BASIS kr 1900 + kr 25 per årsku i Kukontrollen (+ mva), basert på antall årskyr i 2015.

TINE Rådgiving lanserer TINE Bedriftsstyring

Mjølkebondens hverdag bli stadig mer krevende og det stilles økt krav til kompetanse og profesjonalisering av hele drifta. Det er mange oppgaver som skal planlegges og utføres til riktig tid. For å gi deg som bonde en enklere hverdag og mer lønnsom drift har TINE Rådgiving utviklet et program kalt TINE Bedriftsstyring.

TINE Rådgiving lanserer TINE Bedriftsstyring BASIS

Mjølkebondens hverdag bli stadig mer krevende og det stilles økt krav til kompetanse og profesjonalisering av hele drifta. Det er mange oppgaver som skal planlegges og utføres til riktig tid. For å gi deg som bonde en enklere hverdag og mer lønnsom drift har TINE Rådgiving utviklet et program kalt TINE Bedriftsstyring.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2019

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk februar

4,38%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås