Meny

TINE Rådgiving lanserer TINE Bedriftsstyring

Mjølkebondens hverdag bli stadig mer krevende og det stilles økt krav til kompetanse og profesjonalisering av hele drifta. Det er mange oppgaver som skal planlegges og utføres til riktig tid. For å gi deg som bonde en enklere hverdag og mer lønnsom drift har TINE Rådgiving utviklet et program kalt TINE Bedriftsstyring.

TINE Bedriftsstyring lanseres 23. november og er et medlemsprogram med mål om å gi TINE-produsentene mer tid og økt kvalitet i produksjonen.

Ved blant annet å tilby forenklet registrering, god oversikt over målinger og resultater samt kjappere løsninger her på medlem.tine.no, vil TINE Bedriftsstyring frigjøre tid for deg som mjølkeprodusent.

Riktige valg gir økt kvalitet

Vi vet at kvaliteten øker når de riktige valgene tas. Analysene, rapportene og rådgivingen i TINE Bedriftsstyring skal gi grunnlag for å fatte de optimale beslutningene og å løse produksjonsutfordringer som oppstår.

I denne videoen illustrerer vi hva TINE Bedriftsstyring kan bety for deg som mjølkeprodusent:

 

TINE Bedriftsstyring BASIS

Verktøyene i TINE Bedriftsstyring er samlet i forskjellige medlemsprogrammer.

I første omgang lanseres TINE Bedriftsstyring BASIS. Den består hovedsakelig av Kukontrollen med  rapporter og analyser, samt  økt brukervennlighet, forbedret navigasjon, nytt styringspanel og en enkel app for registreringer.
Selv om mange av verktøyene og applikasjonene er kjent fra før, er det gjort en omfattende forbedringsjobb med datapresentasjonen for å gjøre det mer visuelt og oversiktlig.

Men noen verktøy er også helt nye, som for eksempel styringspanelet som gir rask innsikt i dine data og sammenligner dine målinger med andre besetninger og dine tidligere målinger.

TINE Bedriftsstyring BASIS vil også løpende bli videreutviklet med flere verktøy og innhold, som for eksempel mål- og tiltaksplan, enkel mjølkeprognose og nye styringslister.

 Styringspanel_fullt_bilde

Styringspanelet med de viktigste målinger og sammenligninger


Mer om verktøyene i BASIS kan du lese i brosjyren her.

Mobilapp

Som en del av lanseringen har vi utviklet en mobilapp for Kukontrollen, som i første enkle versjon inneholder funksjonalitet for holdvurdering og registrering, dyreliste og navneendring.

Mer om mobilappen, funksjonalitet og våre videre utviklingsplaner for den kan du lese her.

 App

Enkel mobilapp for Kukontrollen

TINE Bedriftsstyring PLUSS

I løpet av 2016 lanserer vi også TINE Bedriftsstyring PLUSS, som en påbygning til TINE Bedriftsstyring BASIS. I TINE Bedriftsstyring PLUSS vil du i tillegg til verktøyene i BASIS, få en rekke nye verktøy som TINE Mjølkonomi, løpende økonomiske nøkkeltall, prognoser (mjølk, dyreflyt, fôroversikt), analyser og driftsovervåking.

TINE Bedriftsstyring BASIS erstatter dagens medlemskap i Kukontrollen​

I TINE Bedriftsstyring har vi sterkt fokus på tjenester og verktøy som er en reell hjelp i drifta for deg som mjølkeprodusent i TINE. Fra 1. januar 2016 innlemmes derfor Kukontrollen med forbedret navigasjon og rapportering som en del av TINE Bedriftsstyring BASIS. For alle verktøyene og digitale tjenestene i TINE Bedriftsstyring BASIS, er årsprisen kr. 1900,- + kr 25 pr. årsku. Denne prisen erstatter dagens kontingent for kukontrollen som for Tine produsentene er 1000 kr/år.

Ønsker dine tilbakemeldinger

TINE Bedriftsstyring (TBS) er utviklet for å hjelpe deg som produsent med dagens og morgendagens krav. Erfaringen vår viser at dataene i Kukontrollen kan bli lettere tilgjengelig og presentert på en mer lettfattelig måte Derfor har vi under utvikling av TINE Bedriftsstyring involvert mjølkeprodusenter for å få innspill fra brukernes ståsted. Vi håper du vil oppleve at TINE Bedriftsstyring er blitt en tjeneste som støtter og hjelper deg som mjølkeprodusent.

Vi utvikler løpende nye verktøy og tjenester som både skal være nyttige og enkle å bruke. Derfor er vi takknemlige for alle tilbakemeldinger fra deg som bruker. Kontakt oss gjerne på epost, eller kontakt TINE Medlemssenter på  51 37 15 00 eller Facebook.

Hjelp til å komme i gang?

Har du spørsmål om bruken av TINE Bedriftsstyring så ta gjerne kontakt med brukerstøtte for TINE Bedriftsstyring her. Eller sjekk om dine spørsmål allerede er besvart her i artikkelen om Ofte stilte spørsmål. Vi har også laget en kort video som forklarer hvordan du bruker styringspanelet i TINE Bedriftsstyring.

Møt oss på Agroteknikk

Vi er tilstede på Agroteknikk messehall D stand 11, og du er velkommen til å ta turen innom. Spør oss gjerne om TINE Bedriftstyring eller bare for en ku-prat. Vi er tilstede med rådgivere og tillitsvalgte. 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås