Meny

TINE Bedriftsstyring og TINE Mobil assistent skifter navn til Eana Ku

I juni overtar Mimiro, teknologiselskapet etablert av TINE og Felleskjøpet Agri, ansvaret for TINE Bedriftsstyring og TINE Mobil assistent. Tjenestene og funksjonalitet skifter dermed navn til Eana Ku, og får nytt utseende.

De nye tjenestene blir, som nå, tilgjengelig både som mobilapp og på web/pc.

I Eana Ku vil du fremdeles finne funksjonaliteten du er vant til fra TINE Bedriftsstyring, i tillegg til noen nye.

Eana Ku har blant annet:

  • Dyrekort: Informasjon om hvert individ i besetningen
  • Leveringer: Oversikt over melke- og slakteleveringer med nøkkeltall
  • Prøvesvar: Oversikt over prøvesvar innen helse og melk (per individ)
  • Fôrkontroll: Beslutningsstøtte for effektiv fôring
  • Gjøremål (i mobilapplikasjonen): Liste over kommende hendelser innen reproduksjon 
  • Tilgang til TINE Bedriftsstyring og Kukontrollen – systemene utveksler informasjon

I tiden fremover vil det bli en gradvis overgang til Eana Ku etter hvert som de eksisterende funksjonene i TINE Bedriftsstyring bygges opp i Eana-universet.

Derfor vil du oppleve at noen av funksjonene er i TINE-drakt og noen i Eana Ku. Slik vil det være en stund fremover til vi har alt samlet på ett sted. Dataene om din besetning og drift vil ikke bli påvirket av dette, men overføres mellom TINEs og Mimiros systemer.

Abonnement

Abonnementet du har i dag på TBS BASIS og PLUSS videreføres i Eana Ku. For 2019 har du allerede betalt for det som inngår i basisdelen av EANA Ku.

Nå ved lansering ønsker vi imidlertid å vise PLUSS-funksjonene i mobilløsningen til BASIS-brukerne også. Derfor får du som BASIS-bruker i tilgang til alle mobilverktøy i hele juni og juli. Vi fakturerer heller ikke PLUSS-abonnentene i juni og juli.

Vil gjerne ha dine innspill

Mimiro vil gjerne ha innspill og forslag til funksjonalitet som bør prioriteres i Eana Ku fremover.

Disse kan du sende til support@mimiro.no

Mer om Mimiro kan du lese her

Hvis du har spørsmål eller andre henvendelser, kan du ta kontakt med TINE Medlemssenter, tlf. 51 37 15 00

I tiden frem til lansering i juni vil vi komme med mer informasjon om tjenestene og funksjonene, og hvordan du bruker dem. 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås