Meny

TBS PLUSS - et fullverdig styringsverktøy

TINE Bedriftsstyring PLUSS har fortløpende lansert ny funksjonalitet siden starten for to år siden, inkludert nye versjoner av mobilassistenten. Du som er PLUSS-abonnent har dermed fått mange nye digitale løsninger og verktøy via TINE Bedriftsstyring.

TBS PLUSS vil derfor igjen bli et betalingsabonnement fra 1. april 2019. Månedsprisen er kr 100,- og vil bli fakturert etterskuddsvis en gang i halvåret.

Hva ligger i TBS PLUSS nå?

På web (her på medlem.tine.no):

 • Produksjonskontroller (fruktbarhet, hold og helse)
 • Rangering dyr
 • Mjølkeprognose PLUSS med utrangeringsassistent
 • Tilgang fleksible referansegrupper
 • Tilgang webrapporter TINE Mjølkonomi®

Mobil assistent

 • Gjøremål (brunst, drektighetskontroll, forventa kalving, avsining og avhorning)
 • Leveringer (mjølk og slakt)
 • Nøkkeltall inkludert fôrinnstillinger
 • Søkefunksjoner på dyr inkludert dyrekort og historikk enkeltdyr

Prøvesvar og varslinger på mobilen

Det er TINE og Felleskjøpets datterselskap Mimiro som står for utviklingen av verktøyene og mobilassistenten. Til sommeren satser de på ytterligere ny funksjonalitet med ny webside og ny mobilløsning med videreutvikling av fôreffektivitet, og ikke minst - prøvesvar inkludert varsler.

Hvordan betaler jeg for mitt PLUSS-abonnement?

TINE Bedriftsstyring PLUSS er et månedsabonnement, og faktureres etterskuddsvis en gang i halvåret. Det betyr at den første delvise abonnementsmåneden (den måneden du aktiverer og bestiller PLUSS) er gratis.

Dersom du avbestiller PLUSS, løper abonnementet ut avbestillingsmåneden.

Hvordan bestiller og avbestiller jeg?

Du kan selv aktivere PLUSS på medlem.tine.no. Dette er selvbetjent og skjer øyeblikkelig. Det er to innganger til dette:

 • Du klikker i menyen på en PLUSS-tjeneste, og får tilbud om å aktivere PLUSS-abonnementet
 • Logg deg inn på medlem.tine.no, gå inn på «Min profil og innstillinger» ved å klikke på navnet ditt øverst på siden, velg «Mitt abonnement» og så videre til PLUSS-bestilling 

For å avbestille PLUSS, følger du samme fremgangsmåte som for bestilling, men velger «avbestille» under «Mitt abonnement». Dette skjer automatisk, men du beholder PLUSS ut måneden, som forklart over.

Dersom du har spørsmål rundt ditt TBS PLUSS-abonnement, kan du kontakte TINE Medlemssenter på epost eller ringe 51 37 15 00.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås