Meny

Ny helseoversikt for besetning og enkeltdyr

Det nye verktøyet Produksjonskontroll Helse gir deg full oversikt over helsesituasjonen i besetningen. Registrerte helsekort- og klauvskjæringskoder er samlet i en visuell oversikt, slik at du raskt ser hvilke helseutfordringer som finnes i besetningen din og hvilke konsekvenser det kan få.

I en velfungerende besetning er det en forutsetning at helsesituasjon på dyrene er god. Besetninger som tjener godt på sin melkeproduksjon, kjennetegner vi ved høy kvotefylling, høy produksjon av kg energikorrigert melk pr ku, god melkekvalitet, god dyrehelse, lav innkalvingsalder og mer produksjon kjøtt pr ku.

I helseoversikten får du en enkel og visuell framstilling av hvordan helsesituasjonen i besetningen din er. Du får god oversikt over ulike sjukdommer, og tidspunktet sjukdom opptrer både knyttet til kalving og ellers i løpet av året. Du kan selv filtrere på ulike helsekategorier, individer og tidsperioder. I tillegg har verktøyet en smart funksjon hvor du med et eneste klikk tar med deg dataene over i andre verktøy, for eksempel for å se hvordan helsehendelsene påvirker fruktbarheten i besetningen din.

Produksjonskontroll_helse_hele_besetningen_kyr

Produksjonskontroll Helse inngår i abonnementet for TINE Bedriftsstyring PLUSS.

God dyrehelse bidrar til kvalitetsprodukter og trygg mat

Kukontrollen er en del av Husdyrkontrollen som drives av TINE Rådgiving. Alle storfeprodusenter skal sørge for at alle sykdomsbehandlinger og klauvskjæringsdiagnoser blir registrert på helsekortene for enkeltdyr og buskap. Disse dataene blir innrapportert til Kukontrollen (for medlemmer av Kukontrollen).  Hovedmålet med registreringene er å dokumentere dyrehelsa ved hjelp av pålitelige registreringer av både produksjonssjukdommer, infeksjonssjukdommer og klauvsjukdommer. Opplysningene gir bonden en god oversikt over helsetilstanden i buskapen.

Forebygging er viktigst

Alle sjukdomshendelser har betydning for produksjon, fruktbarhet, dyrevelferd, trivsel for bonden og ikke minst totaløkonomien. Kyr med infeksjoner i juret leverer mindre melk, melk med dårligere kvalitet og har større risiko for å pådra seg behandlingskostnader. Ved eventuell ufrivillig utrangering, øker rekrutteringskostnadene og produksjonstapet. Ved siden av dette øker arbeidsforbruk, og kyr med infeksjoner i juret kan smitte andre kyr i besetningen.

Kua går drektig i ni måneder og kalver ca en gang i året. Dårlig fruktbarhet påvirker driftsresultatet blant annet ved et langt kalvingsintervall, som fører til redusert melkeproduksjon og økte kostnader knyttet til fôr, rekruttering og inseminasjon. Forlenget kalvingsintervall kan også føre til unødvendig lang sinperiode. Ved et kalvingsintervall over 12 – 12,5 måneder vil produsenten tape minimum 30-40 kr per dag og dyr. Nedgang i FS-tall medfører et tap på ca 30 kr per enhet per ku og år. Dersom en besetning med 30 kyr og kviger får en reduksjon av FS-tallet fra 80 til 30 vil dette bety et årlig tap på ca. 45.000 kr.

Klauvsjukdommer er årsak til 80-95 prosent av alle problemer med halthet hos kyr. Klauvsjukdommer hos storfe kan ha negativ effekt på produksjonen, fruktbarhet og velferd. Sjukdommene ser ut til å være mer utbredt i løsdriftsbesetninger, og ved høy ytelse. Problemene er ofte knyttet til forfangenhet og belastningsskader, med blødninger og sår i klauvsålen. Men det kan også være infeksiøse klauvlidelser. Miljøet har stor innvirkning på klauvhelsen.

Produksjonskontroll_helse_detaljinformasjon_enkeltindivid

 I helseoversikten kan du også klikke deg videre inn å se deltaljinformasjon om enkeltindivider. 

Vi har laget en kort video som viser hvordan du bruker helseoversikten for din besetning.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås