Meny

Nytt verktøy i fruktbarhetsstyringa

En av de største nyhetene i TINE Bedriftsstyring PLUSS er verktøyet kalt produksjonskontroll fruktbarhet. God fruktbarhet har stor betydning for økonomien i mjølkeproduksjonen, og gode styringsverktøy hjelper deg i dette arbeidet.

Styring og kontroll med fruktbarheten er viktig for å få kalv i kua til rett tid. For å lykkes med dette trengs det gode styringsverktøy, særlig i store besetninger. Det finnes allerede flere gode styringsverktøy innen fruktbarhet. TINE Rådgivning og Geno har nå i fellesskap utviklet et nytt kontroll- og styringsverktøy, som kalles produksjonskontroll fruktbarhet. Dette er et nytt verktøy i TINE Bedriftsstyring (TBS).

TINE Bedriftsstyring BASIS og PLUSS

TINE Rådgiving har allerede et tilbud som kalles TBS BASIS. Her er resultater fra besetningen framstilt i et visuelt styringspanel. Nøkkeltall for fruktbarhet som vises her er FS-tallet, kalvingsintervall og alder ved første kalving. På en enkel måte kan du få vist nøkkeltall, historikk og utvikling i grafer. I styringspanelet vises også hvordan du ligger an i forhold til landsmiddel og dine egne målsettinger. TBS BASIS er tilgjengelig for alle medlemmer i Kukontrollen. Produksjonskontroll fruktbarhet er et TBS PLUSS-verktøy med mer omfattende analyse og dynamisk grafikk. Tilgangen til TBS PLUSS og de nye verktøyene krever at du aktiverer PLUSS-abonnementet inne på medlem.tine.no. Du kan lese her hvordan du gjør det.

Reproduksjonsstyring

Noen viktige forutsetninger for å lykkes med fruktbarheten, er at dyra kommer i brunst og blir inseminert til rett tid, at dyra tar kalv uten for mange omløp og at en ikke har for mange utrangeringer på grunn av dårlig fruktbarhet. Rådgivning og oppfølging med drektighets- og reproduksjonskontroll er avgjørende for å oppnå gode resultater. Reproduksjonsstyring dreier seg i stor grad om å ha kontroll på alle dyra i besetningen. Alle dyr må ha en status, og en må til enhver tid vite hvilke dyr som trenger ekstra oppfølging. God styring medfører at ingen dyr «glemmes». Glemte dyr som ikke blir fulgt opp med inseminasjon og drektighetskontroll, risikerer å få lange kalvingsintervaller, eventuelt å bli utrangert. Dette er dårlig økonomi for produsenten.

Produksjonskontroll fruktbarhet

Dette er et analyse- og prognoseverktøy som gir en løpende fruktbarhetsoversikt med alle hendelser i forhold til brunst, inseminasjon, omløp og drektighet for hele besetningen og for enkeltindivider. Visningene synligjør også ytelse og sjukdomsbehandlinger sammen med fruktbarhetshendelser. Verktøyet har ett skjermbilde for alle kyr i besetningen og en detaljvisning for enkeltindivider. Produksjonskontroll fruktbarhet finner du på under fanen «Resultater og rapporter», «Helse og fruktbarhet».

Her kan du se en veiledningsfilm om hvordan du bruker produksjonskontroll fruktbarhet.

I denne artikkelen kan du leser mer detaljert om hvordan du bruker verktøyet, hva det forteller deg og hvilke innstillinger du kan gjøre.

Stor nytteverdi for deg som produsent

Nytteverdien av produksjonskontroll fruktbarhet ligger først og fremst i at brukeren får et kjapt, oversiktlig og informativt bilde av fruktbarheten i besetningen. Oversikten skal i tillegg gi brukeren tydelig beskjed om status på enkeltindivider, og hvilke dyr som trenger ekstra oppfølging i forhold til brunstobservasjon, inseminasjon, drektighetskontroll, reproduksjonskontroll og eventuell utrangering. Løpende nøkkeltall gir et godt grunnlag for forbedringspotensial i besetningen. Verktøyet vil være nyttig i dialog med rådgiver og veterinær i forhold til rådgivning og oppfølging av fruktbarheten både på besetnings- og individnivå. 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås