Meny

Ny mjølkeprognose med automatisk utrangering

Vi lanserer nå en betatest-versjon av verktøyet Mjølkeprognose Buskap, en utrangerings-assistent hvor prognosen også foreslår hvilke kyr og kviger som bør utrangeres, og når.

Forslagene tar hensyn til fjøsplass til mjølkekyr og kvotetilpasning, samt verdivurdering av den enkelte ku/kvige. Nykalva og høydrektige dyr er unntatt fra utrangeringen. Du kan fritt fjerne, legge til eller endre de foreslåtte utrangeringene, akkurat som før. I så fall vil programmet huske dette til neste gang, og kun auto-utrangere øvrig buskap.

Betatest-versjonen er en del av TINE Bedriftsstyring PLUSS, og ligger i menyen under «Styring og planlegging – Prognoser». 

Dersom du ikke er PLUSS-produsent, er det enkelt å aktivere abonnementet ditt her. 

Også TINE-rådgiverne kan bruke betatest-versjonen. 

Vi tror at automatisk utrangering vil gi god mjølkeprognose med langt mindre tidsbruk, ikke minst i store buskaper.

Planlagte forbedringer

a) «på/av»-knapp for bruk av auto-utrangeringsfunksjonen

b) beregning og visning av sannsynlig mjølkepris pr. måned

c) ta inn dagsleveranser (nå bare månedsleveranser)

d) grafisk framstilling av prognose-resultat

e) simulering av ulike valg for kvotetilpasning (endre avdrått, endre kalvefôring,kjøpe ku og så videre)

f) andre gode innspill fra deg som bruker 

Rangering av mjølkekyr og kviger

Rangering av mjølkekyrne gjøres på seks ulike områder: Avdrått, fruktbarhet, celletall, mastitt, fett- og proteinprosent i mjølka. De ulike områdene er vektlagt på grunnlag av antatt økonomisk verdi. Den enkelte ku sitt bidrag på hvert av områdene beregnes, og summeres. Summen uttrykker kuas «verdi-indeks» i kroner på rangeringstidspunktet. Mjølkekyrne kan sorteres innbyrdes etter verdi-indeks. Automatisk utrangering i mjølkeprognosen vil utrangere den antatt minst verdifulle kua først.

Rangering av kvigene er kun basert på avlsverdi og fruktbarhet.

De nye verktøyene «Rangering mjølkekyr» og «Rangering kviger»

  • har du som PLUSS-abonnent også tilgang til
  • viser samtlige mjølkekyr/kviger i rangert rekkefølge (på dagens dato)
  • viser økonomisk bidrag på de ulike delområdene for hvert enkelt dyr
  • sorterer dyra etter verdi ved klikk på valgt kolonne-overskrift

Autoutrangering kyr og kviger_tabell

Kolonne «Beregnet utrang.nr» er ny og informasjon hentes fra Rangering mjølkekyr og Rangering kviger. Kolonne «Planlagt utmelding» inneholder nå både utmeldinger som bonde/rådgiver har gjort manuelt (med blå ramme, se ku nr. 590) og auto-utrangeringer (se ku nr. 647). 

Planlagte forbedringer

g) tilleggsfunksjonalitet i rangeringslistene som for eksempel «frede ku», «planlagt slakteku», bondens personlige tilleggsverdi/trekk for andre egenskaper enn de seks som er med i rangeringen

h) grafisk framstilling av del-faktorene i rangeringslistene

i) andre gode innspill?

 Vi ønsker din tilbakemelding, ris eller ros


Vi vil gjerne vite

  • hva du mener om revidert mjølkeprognose med automatisk utrangering, Rangering Mjølkekyr og Rangering kviger
  • hvor godt vi «treffer» vi ditt maksimale antall mjølkekyr ved å bruke høyeste antall kyr i Kukontrollen pr. dagens dato/pr. 1. januar/pr. 1. april eller pr. 11 november?
  • hvor godt stemmer rangeringa av mjølkekyrne med din egen oppfatning?
  • hvor mye tid sparer du med auto-utrangering sammenlignet med manuell registrering av utmeldingene?
  • av de planlagte forbedringspunktene (a-i) ovenfor: Hvilke ville være nyttige for deg, og hvilke er minst viktige?

Kommentarene dine hjelper oss med å forbedre produktene og verktøyene våre.

Bruk gjerne «brev»-knappen inne i dyrelista (helt til høyre i skjermbildet), eller send dine tilbakemeldinger direkte til medlem@tine.no

NB!

Hvis du har lagt inn mange utmeldinger i vår «gamle» mjølkeprognose, er det nok best å fortsette med den gamle versjonen (disse utmeldingene blir ikke overført til den NYE mjølkeprognosen)

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås