Meny

Bli med og form morgendagens verktøy!

Produsentenes dataverktøy bedres og flyttes fra gammel til ny plattform. Vi ønsker derfor å etablere en testgruppe på omtrent femti personer, som får tilgang til alt det nye på et tidlig tidspunkt. Testgruppen vil dermed kunne gi gode tilbakemeldinger og innspill underveis i prosessen.

Vi ønsker at gruppen bidrar over tid, slik at vi får tilbakemeldinger på hvordan tjenestene fungerer i det daglige, og ikke kun i et testmiljø. Testgruppen blir også viktig med tanke på å sikre at alle tjenester og applikasjoner fungere som de skal.

Verktøyene og tjenestene skal være for alle produsenter. Vi trenger derfor deltagere med ulikt driftsopplegg og preferanser. Med andre ord; unge/eldre, kvinner/menn, løsdrift/båsfjøs, AMS og ikke.

Gjennomføring:
Testgruppen får tilgang til tidlige versjoner av tjenestene på ny plattform og skal bruke disse tjenestene parallelt med dagens applikasjoner. Gruppen må i perioden registrere og analysere/sjekke data i eksisterende og nytt system. 

Møtegodtgjørelse:
Det tilbys møtegodtgjørelse (i henhold til etablerte takster) for aktiv deltakelse. Merarbeidet ved å delta i gruppen er estimert til 1-2 timer per uke i perioden oktober til og med desember. Deltakerne følges opp jevnlig av prosjektteamet. 

Ønsker du å delta? Gi oss beskjed! medlem@tine.no, eller telefon 51 37 15 00.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,36

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,44%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås