Meny

Mindre melk også i mai

Innmålingstallene viser at melkemengden for landet har gått ned med 2,7 prosent i perioden januar tom mai i år sammenlignet med i fjor. Størst har tilbakegangen vært i Midt-Norge. Her har melkemengden gått ned med 4 prosent.

Ber om mer sommermelk

I årets fire første måneder er det produsert 15 millioner liter mindre melk enn i samme periode i 2013. Det tilsvarer en nedgang på 2,8 prosent. Melkebøndene oppfordres nå til å holde produksjonen oppe i sommermånedene.

Melkeproduksjonen i første kvartal

I årets tre første måneder er det innmålt 392 millioner liter kumelk her i landet, en reduksjon på 11 millioner liter i forhold til samme periode i 2013. Det er en reduksjon i melkeleveransene i alle regionene, størst prosentvis nedgang i Midt-Norge.

Faglig Rapport

Statistikker fra husdyrkontrollen, leverandøravregning og Norfors grovfôranalyser, brutt ned på regioner, husdyrkontrolldistrikt og produsentlag.

Nedgang i melkeproduksjonen

Trenden fortsetter fra de foregående månedene med lavere melkeproduksjon enn på samme tid året før. Reduksjonen hittil i år er på 8,4 millioner liter kumelk, en nedgang på 3,2 prosent.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås