Meny

Yoghurtimporten fortsetter å øke

I første halvår økte importen av yoghurt til Norge med 21 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Også importen av ost fortsetter å vokse, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

I årets seks første måneder importerte vi over 4400 tonn med yoghurt, en økning på over 750 tonn. Det er særlig smaksatt yoghurt og yoghurt med frukt og bær hvor importen øker.

Utvikling yoghurt første halvår 2015

Når det gjelder ost er importveksten målt i prosent betydelig lavere, nemlig fem prosent. Likevel representerer det en økning på 300 tonn med ost, som tilsvarer en melkemengde på om lag 3 millioner liter.

Import første halvår sentrale varer

Til Norge kan det årlig importeres 7200 tonn tollfri ost. Hittil i år er det bare 11 prosent av ostevolumet som er tatt inn på den mye omtalte ostetollen.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås