Meny

To prosent mindre melk i april

Produksjonen av kumelk i april var to prosent lavere enn samme måned i 2016. Derimot øker innholdet av både fett og protein i melka.

Tallene fra TINE Råvare viser at det i april ble levert drøyt 134 millioner liter, en nedgang på nesten tre millioner liter.

Innveiingskurve 2017 pr april

Ny prognose denne uka

Ser vi på produksjonen av kumelk under ett de fire første månedene er nedgangen på 2,6 prosent. Det tilsvarer 14,6 millioner liter.
Fett- og proteininnholdet øker og er nå over prognose, med henholdsvis 4,29 og 3,42 prosent.
Gjeldende prognose for melkevolumet i 2017 er på 1 507 millioner liter kumelk, mot en total leveranse i fjor på totalt 1 523 millioner liter. Ny prognose skal behandles  12. mai.

Også mindre geitemelk

Geitemelkvolumet ble 2,3 millioner liter i april, 5,7 prosent bak fjoråret. Samlet tørrstoffinnhold ble 12,00 prosent, litt opp fra samme periode i fjor.

Les melkestatistikken for april

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås