Meny

Tilslutning til Geitkontrollen og middel buskapsstørrelse 2012

Nøkkeltall for Geitkontrollen 2012

Statistikkgrunnlaget for 2012 er helsårsbuskaper som har minimum 5 kontroller og minimum 3 analyser.
Tilslutningsprosenten i Geitkontrollen viser en nedgang. 87,4% av geitmelkleverandørene var med i Geitkontrollen i 2012. Tilsvarende tall i 2011 var 89,4%. I 2012 var det 277 helårsbuskaper med minimum 5 kontroller og 3 analyser i kontrollen. Dette er en nedgang på 35 i forhold til året før. Noe av årsaken er sanering av buskaper og at flere medlemmer i Geitkontrollen har for få kontroller og/eller for få analyser.

Geitbesetningene blir stadig større og økte ytterligere med 3,3 årsgeiter. Gjennomsnittsbuskapen var på 98,9 årsgeiter mot 95,6 året før. Totalt var det 25.313 årsgeiter i kontrollen, dvs. 1.178 færre enn i året før.

På landsbasis var det 11 geitmelksprodusenter som solgte melkekvoten og 41 som leide bort melkekvoten i 2012.

FYLKE


Ant.
Buskaper


Ant.
Årsgeiter

Buskaps størrelse i årsgeiter

Til-
slut-
nings
%

Akershus*

1

   

100

Hedmark

13

1.166

89,7

83,3

Oppland

36

3.211

89,2

94,7

         

Buskerud

13

1.204

92,6

100

Telemark

16

1.298

81,1

94,1

Rogaland

10

849

84,9

100

         

Hordaland

18

1.425

79,2

96,9

Sogn og Fjordane

50

4.828

96,6

893

Møre og Romsdal

20

3.023

151,1

86,2

         

Nord-Trøndelag

4

362

90,5

83,3

Nordland

17

1.995

117,3

92,3

Troms

57

5.868

101,2

77

         

Landet 2012

256

25.313

98,9

87,7

Landet 2011

277

26.491

95,6

87,4* Avdråttstall er ikke offentliggjort p.g.a. lite statistikkgrunnlag

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås