Meny

Svak nedgang i melkekvaliteten i 2016

(Foto til illustrasjon)
(Foto til illustrasjon)

Årsstatistikken for melkekvaliteten i 2016 viser en liten nedgang både for ku- og geitemelk sammenlignet med 2015. Helgeland/Salten var beste distrikt på kumelkskvalitet, mens Sogn og Fjordane hadde beste geitemelkskvaliteten.

Kumelk
94,8 prosent av kumelksvolumet oppnådde elitemelk i 2016. Dette er ca. 0,2 prosentpoeng lavere enn i 2015. Utviklingen på celletall var noe dårligere enn i 2015, på bakterier er det en liten forbedring, mens frie fettsyrer viser stabilt nivå.
Fettprosenten steg med 0,03 prosentpoeng til 4,27, mens proteinprosenten gikk noe ned til 3,42 prosent.
Andel melk nedklasset til klasse 2 og 3 var 0,82 prosent av volumet, samme andel som året før.

 Geitemelk
87,5 prosent av geitemelksvolumet oppnådde elitemelk i 2016. Dette er ca. 1,7 prosentpoeng lavere enn i 2015. Årsaken til lavere elitemelksandel i 2016 er høyere celletall. Elitemelksandelen for frie fettsyrer gikk ned med 0,5 prosentpoeng, mens det på bakterier var en framgang på 0,7 prosent.
Tørrstoffprosenten (summen av fett, protein, laktose) er steget til 11,97 prosent, 0,07 prosentpoeng høyere enn året før.  Fettprosenten økte med hele 0,06 prosentpoeng til 4,24. Proteinprosenten er stabil og laktoseprosenten steg med 0,02 prosent.
Volum av geitemelk nedklasset til klasse 2 og 3, var 3,23 prosent i 2016. Det er  0,08 prosentpoeng lavere enn i 2015.

 

 Flere detaljer finner du  her

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås