Meny

Nedgang i melkeproduksjonen i 2017

Totalt ble det i 2017 produsert 1 495 millioner liter kumelk, en nedgang på 28 millioner liter sammenlignet med 2016.

Fettinnholdet ble 4,26 prosent og proteininnholdet 3,40 prosent.

Tørrstoffinnholdet i kumelk har gått litt tilbake sammenlignet med 2016. Fettinnholdet ble redusert fra 4,27 til 4,26 prosent. Det er prognostisert en ytterligere nedgang for 2018. Proteininnholdet gikk ned fra 3,42 til 3,40 prosent.

Det ble mottatt totalt 19,8 millioner liter geitemelk i 2017, ned fra 20,4 året før. Tørrstoffinnholdet var 11,88 prosent mot 11,96 prosent i 2016.

Les hele melkestatistikken for 2017

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås