Meny

Nedgang i melkeproduksjonen i 2016

Totalt ble det i 2016 produsert 1 523 millioner liter kumelk, en nedgang på 13,5 millioner liter sammenlignet med 2015.

Etter høy produksjon i første halvår gikk leveransene tilbake i andre halvår. Totalt endte leveransene 0,9 prosent bak 2015.

 Kvotefyllingen gikk opp cirka to prosent

Siden disponibel kvote ble redusert med tre prosentpoeng i 2016, går kvotefyllingen opp med omtrent to prosent. Det ble produsert 14 millioner liter kumelk over kvote. Landsprognosen for kumelk er 1 510 millioner liter i 2017. Da er det tatt hensyn til en reduksjon i forholdstall fra 1,00 til 0,98.

 Mer fett i melka
Produksjonen av økologisk melk var nokså stabil i fjor, 51,2 millioner liter. Dette er en liten nedgang fra foregående år.
Tørrstoffinnholdet i kumelk har økt i 2016. Fettinnholdet ble 4,27 prosent, opp fra 4,24.
Proteininnholdet ble 3,42.

Liten økning på geitemelk
Leveransene av geitemelk landet i 2016 på 20,4 millioner liter, en økning fra 20,2 i 2015. Totalt tørrstoffinnhold i geitemelk (summen av fett, protein og laktose) ble 11,96 prosent, opp fra 11,91 året før.

 Les mer i melkestatistikken for 2016

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås