Meny

Nedgang i melkeproduksjonen

Det er mindre melk på gårdstankene i år enn i fjor på denne tida.
Det er mindre melk på gårdstankene i år enn i fjor på denne tida.

Trenden fortsetter fra de foregående månedene med lavere melkeproduksjon enn på samme tid året før. Reduksjonen hittil i år er på 8,4 millioner liter kumelk, en nedgang på 3,2 prosent.

Ser vi på februar 2014 ble det totalt i kongeriket levert 121,7 millioner liter kumelk. Det er en nedgang på 2,9 prosent i forhold til februar 2013.

Perioden for kvoteåret er nå besluttet å følge kalenderåret, og melkevolumet som er ilagt overproduksjonsavgift i månedene januar og februar i 2014, til sammen 15,1 millioner liter, skal ikke belastes disponibel kvote for kvoteåret 2014. 

Anslaget fra Prognoseutvalget fra februar i år over leveransene av kumelk for kalenderåret 2014 er på 1 497 millioner liter. Men utviklingen i kutall den senere tid indikerer at volumet kan bli lavere, ned mot 1 495 millioner liter avhengig av utviklingen på avdrotten.

 Det er i perioden januar-februar 2014 innmålt 9,0 mill. liter økologisk melk, en reduksjon på  2,1 prosent i forhold til samme periode i 2013. Nedgangen er hovedsakelig i Midt-Norge.

 Når det gjelder geitemelk, ble det i perioden januar-februar 2014 innmålt 1,7 millioner liter som er en reduksjon på 200 000 liter i forhold til samme periode i fjor.

Flere detaljer om melkeproduksjonen finner du i lenken nedenfor.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås