Meny

Mindre melk også i mai

Fôrsituasjonen i sommer avgjør om spannet blir fullt.
Fôrsituasjonen i sommer avgjør om spannet blir fullt.

Innmålingstallene viser at melkemengden for landet har gått ned med 2,7 prosent i perioden januar tom mai i år sammenlignet med i fjor. Størst har tilbakegangen vært i Midt-Norge. Her har melkemengden gått ned med 4 prosent.

Siste måned ligger leveransen 2 prosent under mai i fjor. Eneste region med en svak økning i melkemengden er Østlandet. Her har produksjonen økt med 0,9 prosent i mai.

Nedgang også på geitmelk

Leveranse av geitmelk er også lavere enn i fjor. I perioden januar til mai er det målt inn om lag 0,6 mill. liter mindre enn i samme periode i 2013.

Økologisk melk

TINE har i dag om lag 320 økologiske melkeprodusenter. Disse har hittil i år levert 22,8 mill. liter økologisk melk. Det er 0,8 mill. liter mindre enn i fjor. Anvendelsesgraden av økologisk melk i produksjonen ligger i overkant av 45 prosent. Det er noe høyere enn i 2013.

Tørrstoffinholdet fortsatt høyt

Tørrstoffinnholdet i kumelk levert til TINE er fortsatt høyt. Tall for mai viser at fett og proteinprosenten ligger over hva som var forventet i prognosen for året.

Nok melk?

Konsernstyret har et sterkt fokus på utviklingen i melkemengde gjennom året, spesielt situasjonen i tredje kvartal.  Dette var tema i styremøtet nå i mai. Styret fikk framlagt siste reviderte prognose for melkeleveransen for kalender året 2014. Sammen med dette fikk styret en brei orientering om forventet behov for melk.  Selv om leveransene av ku og geitemelk i år er lavere enn i 2013, vurderes volumene til å være tilstrekkelige forhold til behovet framover, forutsatt at vi får en normal fôrsituasjon i sommer.

For flere detaljer, se vedlegg nedenfor.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås