Meny

Mindre melk og mer fett i november

Både mengden av ku- og geitemelk gikk ned med 2,8 prosent i november sammenlignet med samme måned i fjor. Derimot øker fettinnholdet i kumelka til 4,34 prosent.

I november måned ble det produsert 121,5 millioner liter kumelk og 757 000 liter geitemelk.

Færre kyr, økt avdrått
Hittil i år går total mengde kumelk tilbake med 0,6 prosent til 1 382 millioner liter. Det er forventet en økning i dagsavdrått totalt i 2016 med 0,8 prosent mot fjoråret, mens kutallet har en forventet nedgang på 1,3 prosent. Ny melkeprognose for 2017 settes 14. desember, hvor endringen i disponibel kvote blir tatt med i vurderingen.

Produksjon av økologisk melk er i årets 11 første måneder gått ned med 0,4 prosent.

Kumelka inneholder mer fett
Fettinnholdet i kumelk ligger så langt i år på 4,27 prosent, opp 0,03 prosentpoeng. Protein ligger på 3,42 prosent, en liten nedgang på 0,01 prosentpoeng. Totalt tørrstoffinnhold i geitemelk er på 11,94 prosent, noe over fjoråret.

Mer geitemelk enn i fjor
Leveransene av geitemelk er 19,8 millioner liter hittil i år, opp 0,9 prosent fra 2015.

Les flere detaljer i melkeproduksjonen i november

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås