Meny

Mindre kumelk i januar

Stadig mer melk kommer ut av jurene på norske geiter.
Stadig mer melk kommer ut av jurene på norske geiter.

I årets første måned produserte norske bønder bortimot 139 millioner liter kumelk, en nedgang på 1,1 prosent. Derimot økte volumet av geitemelk.

I januar ble det levert 788 000 liter geitemelk, en økninga på hele 16,5 prosent sammenlignet med januar 2015. Leveransene av økologisk melk gikk litt opp i januar.

Mer tørrstoff
Fettinnholdet i kumelka økte til 4,28 prosent, mens proteininnholdet gikk litt tilbake. I geitemelka økte tørrstoffinnholdet.

Prognosen sier mindre melk
Gjeldende prognose for kumelk er på 1 511 millioner liter for hele 2016. Det vil i så fall bety en nedgang på 25 millioner liter sammenlignet med faktisk leveranse i 2015. Meieriindustrien har meldt et samlet behov for kumelk på 1 490 millioner liter inneværende år. Forholdstallet for disponibel kvote kumelk er satt ned med tre prosentpoeng i 2016, fra 103 til 100.

For geitemelk er forholdstallet for disponibel kvote 97, uendret fra 2015. Det er meldt et industrielt behov på 18 millioner liter, fjorårets produksjon ble 20 millioner liter.

I melkeleveranser januar 2016 finner du flere detaljer.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås