Meny

Mindre februarmelk enn i fjor

Foto: Bo Mathisen
Foto: Bo Mathisen

Om lag 1,5 prosent mindre kumelk og ca. 4 prosent mindre geitemelk. Det er fasiten for februar måned korrigert for skuddårsdagen 29. februar i 2016.

På grunn av skuddår i 2016, var det i fjor 29 dager i februar mot i år 28. Derfor ender indeksene godt under 100 i februar. Korrigert for fjorårets skuddårsdag er kumelkvolumet ca. 1,5 prosent og geitemelkvolumet ca. fire prosent bak 2016.

Mindre tørrstoff i melka

I februar ble det produsert 125 millioner liter kumelk og 1,2 millioner liter geitemelk. i februar måned. Nedgangen på økologisk melk er noe mindre enn på den konvensjonelle melka.
Tørrstoffinnholdet i kumelk er hittil i år bak fjorår og prognose. Fettinnholdet er 4,24 og proteininnholdet 3,38 prosent hittil. Grovfôranalyser viser noe dårligere kvalitet på andreslåtten enn foregående år i deler av landet, som antas å ha betydning for tørrstoffinnholdet.
I geitemelka er samlet tørrstoffinnhold 12,61 prosent, ned fra 12,80 i 2016.

Les hele  statistikken for februar

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås