Meny

Middeltall for kraftfôrforbruk og produksjon på beite 2012

Middeltall for kraftfôrforbruk og produksjon på beite 2012

Nøkkeltall for Geitkontrollen 2012

Kraftfôr.
I 2012 var kraftfôrforbruket på 327 FEm pr. årsgeit mot 336 FEm i 2011. Pr. 100 kg melk ble det brukt 41 FEm kraftfôr mot 42 året før. Beregningene er basert på beregnet kg melk produsert i kontrollen.

Produksjon på beite.
Andelen av melkeproduksjon på beite var i middel på 35,4% mot 39,3 året før. Produksjonen var i middel fordelt på 115 beitedager mot 125 beitedager året før. Beregningene er basert på beregnet kg melk produsert i kontrollen.

FYLKE

FEm kr.fôr pr.
årsgeit.

FEm kr.fôr pr.100 kg melk

% Melk produsert på beite

Antall beite dager

Akershus*

       

Hedmark

304

36

31,9

100

Oppland

318

42

40,6

119

         

Buskerud

379

51

22,7

91

Telemark

462

55

42,4

141

Rogaland

378

42

38,4

122

         

Hordaland

391

51

40,1

146

Sogn og Fjordane

339

43

48,3

143

Møre og Romsdal

292

39

37,5

117

         

Nord-Trøndelag

436

54

17,1

62

Nordland

326

39

21,6

72

Troms

281

34

27,7

94

         

Landet 2012

327

41

35,4

115

Landet 2011

336

42

39,3

125

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås