Meny

Mer melk i juli enn prognosene forutsa

Selv om det var en liten nedgang i melkeproduksjonen i juli i år sammenlignet med i fjor, ble det likevel levert 1,6 millioner liter mer enn hva prognosen sa. Det framgår av ferske tall fra TINE Råvare.

Leveransene av kumelk utgjorde i juli 2014 totalt 116,8 millioner liter, som er en nedgang på 1,5 millioner liter i forhold til juli i 2013.

Mindre melk i alle deler av landet
Ser vi på årets sju første måneder er det innmålt til sammen 901 millioner liter kumelk, en samlet nedgang på 21,0 millioner liter i forhold til samme periode i fjor. Det er nedgang i leveransene i alle delene av landet, og den er prosentvis størst i Vest og Midt-Norge, minst på Øst.  Prognoseutvalgets vurderinger fra juni i år viser at det i år kan bli levert 1510  millioner liter kumelk noe som samsvarer bra med det som er anslått å være behovet.

Også innen økologisk kumelk er det en nedgang så langt i år på 1,2 millioner liter, mens det for geitemelk er en nedgang på 600 000 liter. Her er det prosentvis stor reduksjon i Nord-og Midt-Norge, mens det er økning i Øst og Sør.

Flere detaljer om melkeproduksjonen finner du i lenken under.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås