Meny

Melkevolumet sank med 40 millioner liter i 2019

Foto: Bo Mathisen
Foto: Bo Mathisen

Ferske tall fra TINE Råvare viser at det i 2019 ble produsert 1480,7 millioner liter kumelk. Det er 40 millioner liter mindre enn året før, en nedgang på 2,6 prosent.

For geitemelk er nedgangen langt mer beskjeden, knappe 200 000 liter, der årsproduksjonen i 2019 endte på 19,8 millioner liter.

 –Totalvolumet i 2019 treffer godt i forhold til behovet.  Fordelingen mellom 1. og 2. halvår har likevel gitt en noe mer krevende situasjon enn vi håpet.  Vi vil i 2020 være avhengig av at produksjonen holdes oppe 1. halvår for å få en best mulig tilpassing til utfasingen av Jarlsberg-eksporten, sier Johnny Ødegård, direktør i TINE Rådgiving og medlemsservice.   

Ni prosent nedgang i desember

Ser vi isolert på desember 2019 lå produksjonen av kumelk 9,1 prosent under desember 2018.  Det betyr en reduksjon på 12,5 millioner liter. Størst er nedgangen i tunge melkeområder som Rogaland og Trøndelag.

Johnny Ødegård poengterer at 2018 var et spesielt år. 
De store tørkeutfordringene skapte frykt for melkemangel og gjorde at en åpnet for en betydelig økning av kvotene siste halvår.  Responsen ble større enn forventet og ga høy melkeinngang gjennom hele vinteren 2019.  Reduksjonen på slutten av 2019 er derfor en naturlig tilpassing til dette. 

Økt innhold av fett og protein

Fettinnholdet i kumelka i 2019 endte på 4,35 prosent mot 4,29 i 2018, og proteininnholdet var tilsvarende 3,45 prosent mot 3,40 i 2018. 

Mer tørrstoff i geitemelka.

Totalt er det i år levert 19,8 millioner liter geitemelk. Dette er en reduksjon på 0,9 prosent i forhold til 2018. Tørrstoffet var i 2019 på 12,30 prosent mot 12,16 prosent i 2018.

 Mer informasjon om melkeproduksjonen i 2019 finner du statistikken fra TINE Råvare 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås