Meny

Melkeproduksjonen i første kvartal

I årets tre første måneder er det innmålt 392 millioner liter kumelk her i landet, en reduksjon på 11 millioner liter i forhold til samme periode i 2013. Det er en reduksjon i melkeleveransene i alle regionene, størst prosentvis nedgang i Midt-Norge.

Landet sett under ett er nedgangen på 2,7 prosent. Ser vi på mars måned er produksjonen 1,9 prosent lavere enn i samme måned i fjor.

 Det var forventet en nedgang i melkeleveransene i første kvartal 2014 i forhold til 2013. Faktisk leveranse ligger noe over den første prognosen som var laget for 2014. Det er foretatt korreksjoner i prognosegrunnlaget ut fra forventet avdrått framover og faktisk dyretall i vinter. Prognoseutvalgets siste anslag, fra mars 2014, over melkeleveransene for kalenderåret 2014, er på 1 508 million liter, som er på nivå med det som tidligere i år ble ansett som behovet for kumelk i 2014.

 Også produksjonen av økologisk melk i årets tre første måneder er gått litt tilbake.

Når det gjelder geitemelk, ble det i første kvartal innmålt 3,5 millioner liter, som er 400 000 liter mindre enn i samme periode i fjor.

 Mer informasjon om melkeproduksjonen hittil i år finner du i lenka nedenfor.

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås